Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 maj - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Emil Dolk berättar om händelser på skolan.

12 Maj 2021

Viktig information till elever och vårdnadshavare i årskurs 7-8 på Kunskapsskolan Krokslätt gällande perioden 17 maj - 6 juni.

I samråd med Västra Götalands smittskydd har Kunskapsskolan Krokslätt valt att fortsätta med ett samma upplägg under vecka 20, 21 och 22 som vi har haft tidigare veckor. Detta då de regionala rekommendationerna förlängts till den 6 juni. Beslutet har fattats tillsammans med vår huvudman.

Nytt utskick med tider och planering för sista veckan, vecka 23, kommer under vecka 22.

Tidsplan (17 maj - 6 juni)
Årskurs 7 och 8 har distansundervisning varannan dag och närundervisning på skolan varannan dag. Elever i årskurs 7 respektive 8 förväntas vara på plats i skolan för närundervisning följande dagar:

Vecka (Dagar i skolan)*

Vecka 20 - Dagar på skolan

Årskurs 7: Mån, ons, fre

Årskurs 8: Tis, tors

Vecka 21 - Dagar på skolan

Årskurs 7: Tis, Tor

Årskurs 8: Mån, Ons, Fre

Vecka 22 - Dagar på skolan

Årskurs 7: Mån, ons, fre

Årskurs 8: Tis

*Övriga dagar sker distansundervisning i hemmet för eleverna.

Schemat
Elever i årskurs 7 och 8 följer sitt ordinarie schema även de dagar de har distansundervisning. Länkar kommer finnas i Google Meet. All övrig verksamhet såsom biblioteket, plugg-in och annan öppen-dörr-verksamhet för elever är igång. Gällande idrottsundervisningen i årskurs 4-9 har vi tillsammans med smittskyddet gjort bedömningen att den kan genomföras utifrån ordinarie schema. Viktigt att eleverna är ombytta de dagar de har idrott. Detta eftersom vi gör bedömningen att omklädningsrummen är för trånga att använda utifrån smittskyddets rekommendation.

Närvarohantering/sjukanmälan
Under perioden med delvis distansundervisning för årskurs 7 och 8 gäller fortsatt skolplikt. Det innebär att vårdnadshavare måste sjukanmäla via Skola24 om barnet är sjukt. Närvarokontroll kommer att göras på samtliga pass.

Kommunikation
Viktig information från skolan skickas via mejl till vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavare och elever är varmt välkomna att kontakta ansvarig personlig handledare via mejl. Kontaktuppgifter finner ni på kunskapsskolan.se/krokslatt.

Skollunch
Skolan rekommenderar att elever i årskurs 7 och 8 i slutet av skoldagen tar med sig sin lunch för nästkommande dag med distansundervisning. Övriga årskurser äter enligt schema på plats i skolan.

Modersmålsundervisningen
Språkcentrum sköter fortsatt i egen regi distansundervisning under vecka 20, 21 och 22 för elever i årskurs 7 och 8. Elever i årskurs 4-6 samt elever i årskurs 9 får sin undervisning på plats i skolan. Har ni frågor om modersmålsundervisningen ring Språkcentrum: 031-367 04 50

Elever i behov av särskilt stöd
Elever i årskurs 7 och 8 med behov av särskilt stöd ska vara på plats i skolan varje dag under vecka 20, 21 och 22. Berörda elever och vårdnadshavare har fått eller kommer få information om detta.

Övriga elever i årskurs 7 och 8 som ska vara i skolan samtliga dagar
Elever i årskurs 7 och 8 som av olika anledningar inte har kunnat ta till sig undervisningen på distans på bästa sätt ska vara i skolan varje dag. Dessa elever har rektor i samråd med den personliga handledaren, beslutat ska vara på plats i skolan samtliga dagar. De följer sitt ordinarie schema. Även i dessa fall har berörda fått information eller kommer få information.

Har ni frågor eller funderingar (ej modersmål) vänligen hör av er till mig.

Med vänliga hälsningar,
Emil Dolk
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt
0733-17 34 42
emil.dolk@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.