Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Emil Dolk berättar om händelser på skolan.

Augusti 2021

 

Välkomna tillbaka till ett fantastiskt läsår 21/22

Jag hoppas ni alla haft en fantastisk sommar och att ni alla är lika taggade som jag på läsåret vi har framför oss. Jag är säker på att detta kommer bli vårt bästa år och har en riktigt go känsla i kroppen!

Denna första vecka kommer mycket av vårt fokus ligga på att arbeta med trygghet och trivsel på skolan, samt att se till att nya som gamla elever kommer in i skoltänket och har tydliga planeringar för terminen. Just trygghet och trivsel är ett av våra prioriterade områden denna termin. Vi tjuvstartade detta lite förra terminen genom att skicka ut en kortenkät till eleverna om hur en elev på Kunskapsskolan Krokslätt ska vara, detta resulterade i en kort text som vi kallar “den gode eleven”. Man kan se det som riktlinjer för eleverna av eleverna själva om hur de vill ha det på skolan. Denna korta text kommer vi presentera under veckan för eleverna och även presentera för er föräldrar på kommande föräldramöte. Ordinarie schema för eleverna kommer att börja gälla från och med nästa vecka.

Vi som skola önskar ett nära samarbete med er vårdnadshavare så att era barn ska må så bra som möjligt och så att alla elever ska ha möjlighet att nå längre än de själva trodde var möjligt. För att detta ska fungera så behöver vi informera varandra om det som händer kring

barnet som kan påverka skolgången. Allt för att kunna möta alla elever på så bra sätt som

möjligt i skolan. För att eleverna ska ha så bra förutsättningar som möjligt så behöver de vara mätta, komma i tid och ha kläder efter väder. Om något av detta är problematiskt så behöver vi samarbeta kring det. Här är information och dialog viktigt.

Nu återstår endast att återigen önska alla elever mycket välkomna till ett nytt spännande läsår!

Coronariktlinjer
Vi hade nog alla hoppats att allt kunde vara som vanligt igen efter sommaren och att vi inte längre skulle behöva anpassa oss efter den pandemi som påverkade vår verksamhet stort under förra läsåret. Så är nu inte fallet utan vi behöver fortsatt anpassa oss efter olika restriktioner. Vi uppmanar fortfarande våra elever att hålla avstånd, att tvätta händerna noga och endast symtomfria elever och medarbetare är välkomna till skolan. Om du nyss kommit hem från en utlandsvistelse så vill vi att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring testning.

Kontakta rektor om ditt barn testar positivt för covid-19 så att vi får en god överblick över smittläget på skolan och kan göra rätt anpassningar och åtgärder. Skolan har också ett fortsatt ansvar kring smittspårning om så skulle behövas.

Vi fortsätter med de riktlinjer vi hade under föregående läsår vilket innebär att föräldrar eller andra utomstående fortsatt inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor. Detta innebär tyvärr att både utvecklingssamtalen och föräldramöten denna termin kommer vara digitala.

Sammanfattningsvis - Endast symtomfria barn är välkomna till skolan.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.