Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Emil Dolk berättar om händelser på skolan.

September 2021

Hej.

Nu har skolan varit igång i drygt en månad och det är roligt att se alla elever på plats igen. Tydliga direktiv har kommit från Skolverket att så också är tanken, distansundervisning ska inte användas som en förebyggande åtgärd.

Smittspridningen är generellt lägre i samhället än under våren men det har skett en viss uppgång under sommaren och början av hösten. Att så många vaccineras just nu kommer dock förhoppningsvis innebära en skillnad mot tidigare, men hittills har vi lärt oss att det inte går att vara säker på något.

Samhället börjar öppnas upp allt mer med lättnader i restriktioner när det till exempel gäller arrangemang, restaurangbesök, fritidsaktiviteter med mera. Detta innebär dock inte att faran är över och vi kommer troligen behöva förhålla oss till covid under en lång tid framöver. Vi kommer som skola få fortsätta göra anpassningar och följa de direktiv som vi får av Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Vi vet ännu inte hur de lättnader som sker den 29 september påverkar skolans värld, eller om de gör det.

Var hemma om du är sjuk
Observera att samma förhållningsregler som tidigare gäller, det vill säga att man ska vara hemma om man är sjuk, testa sig samt följa Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer. Om man är osäker på vad som gäller så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens eller 1177s hemsida.

Vid smitta
Vi påminner om att du som vårdnadshavare även fortsättningsvis under terminen ska maila skolans rektor om ditt barn har testat positivt för covid-19. Skolan rådgör med Smittskydd ifall det är aktuellt med åtgärder från skolans sida. Ifall någon information skickas ut så är det som sagt mycket viktigt att man som vårdnadshavare läser igenom och följer denna.

Resor till och från skolan
Kommunen uppmanar alla elever att gå eller cykla till och från skolan ifall detta är möjligt för att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Ny typ av hemtest från VGR
VGR kommer under hösten börja med en ny typ av hemtest till skolelever som behöver provtas för covid-19. Det handlar om elever som har varit nära en person som testat positivt för covid-19 under den smittsamma perioden, det som kallas för asymtomatiska nära kontakter. Skolan delar alltså ut ett test till eleven, som vårdnadshavaren kan man hjälpa sitt barn att ta testet i hemmet. Testet lämnas sedan in på den vårdcentral som är utsedd att ta emot prover från den aktuella skolan, vår skola har ännu inte fått någon vårdcentral knuten till oss så man går då till den man är skriven på. De nya hemtesterna förändrar inte rekommendationerna för vem eller vilka som ska provtas.

Syftet med den nya modellen är att förenkla provtagningen för invånaren och få till en effektiv smittspårning med hjälp av skolorna. Detta nya ”gurgeltest” ska alltså skickas ut till alla skolor i länet under hösten. Vi har inte ännu fått dessa test men vi återkommer när vi vet mer om detta. Mer information hittar ni via denna länk.

Vilka rekommendationer gäller?
Har man inte koll på vilka nationella råd som gäller så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida. Här finns svar på de flesta frågor man kan tänkas ha.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.