Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Emil Dolk berättar om händelser på skolan.

Januari 2022

Hej.

Välkomna tillbaka till en fantastisk ny termin. Förhoppningsvis har alla fått vila ut sig och kommer tillbaka fullpackade med ny energi. Denna vecka har vi lite kortare dagar för att få tid för alla utvecklingssamtal. Där kommer ni prata med ert barns personliga handledare och bland annat lägga upp en plan för terminen.

Vi hade hoppats att vi skulle ha en mer ”normal” vår där vi kunde fokusera helt på undervisning utan påverkan av covid, men tyvärr så har omikron ställt till det. Detta gör att pandemin fortfarande håller oss i ett järngrepp och med det också flertalet restriktioner.

Nedan finns ett utklipp från folkhälsomyndighetens hemsida om vad som gäller för barn och ungdomar om du eller någon i familjen blivit sjuk. Kortfattat kan man säga att uppvisar man symtom som halsont, feber, snuva, hosta eller andra luftvägsinfektioner ska man stanna hemma. Du ska även testa dig för covid-19. Har någon i hushållet bekräftad covid-19 ska resten av hushållet stanna hemma i minst sju dagar och även testa sig. Har man symtom ska man testa sig direkt och har man inte symtom så ska man testa sig fem dagar efter den sjuke tog sitt test. Detta gäller alla, vaccinerad som ovaccinerad. Det är också viktigt att ni kontaktar skolan ifall ert barn eller någon i familjen har bekräftad covid-19.

“Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Om du får symtom på luftvägsinfektion ska du alltid stanna hemma. Du ska även testa dig för covid-19. Du som har haft covid-19 det senaste halvåret behöver inte testa dig.

Här nedanför finns information kring vad som gäller om någon i ditt hushåll eller en nära kontakt är sjuk i covid-19.

Om någon i ditt hushåll är sjuk i covid-19 får du förhållningsregler från hälso- och sjukvården.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Det gäller:

  • oavsett om du har symtom eller inte
  • även om du är vaccinerad.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du ska även testa dig:

  • Har du symtom rekommenderas du att testa dig direkt.
  • Är du symtomfri rekommenderas testning på dag fem från att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov.

Du som inte har symtom ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar.

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

Om du är nära kontakt till någon, i till exempel skolan som är sjuk i covid-19 och du får symtom ska du testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.

Är du ovaccinerad och symtomfri ska du som går i högstadiet eller gymnasiet testa dig, men du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter. Är du yngre kan du behöva testa dig, då får du information av smittspårningen eller personen du träffat. Du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter.

Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.”

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.