Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Krokslätt

Rektor Emil Dolk berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej!

Nu gör verkligen hösten intåg med sitt regn och rusk, temperaturen ute sjunker och mornarna blir mörkare och mörkare. Då är det tur att naturen exploderar i en härlig färgpalett och att värmen från alla personliga möten med alla elever, men även er vårdnadshavare, fortfarande gör sig påminda. Jag vill också påminna om att klä era barn ordentligt och efter väder. Vi kommer fortsätta vara ute på idrotten fram till höstlovet och vi vill även fortsättningsvis att eleverna är ute och rör på sig på sina raster. Forskning visar tydligt på samband mellan fysisk aktivitet och orken att lära sig.

Skolgården, som jag skrev om i förra rektorsbrevet, är färdigställd till 99% och vi kommer under vecka 44 färdigställa det sista då våra grannar kommer asfaltera om de delar som de förstört under sitt arbete på lägenheterna bredvid. Eleverna är mer än nöjda med de aktiviteter som finns på skolgården, i alla fall de jag pratat med, vilket gäller stora som små. Eleverna får även vara med och pynta skolgården med färg och önskemål på nya aktiviteter som kan göra att deras skoldag blir ännu bättre. Följ oss gärna på Instagram kunskapsskolan.krokslatt och Facebook för att se vad som händer på skolan.

Som ett led i att öka tryggheten och trivseln ytterligare har vi även skapat ett årshjul kring olika aktiviteter och utflykter som eleverna får göra på skoltid. Vi kommer utvärdera dessa aktiviteter varje läsår för att se vad som funkat bra och vad som funkat mindre bra.

Några exempel på aktiviteter som genomförts är:

  • Hajk med övernattning för eleverna i årskurs nio
  • Kunskapsolympiaden för samtliga elever
  • Teater i angered för eleverna i årskurs åtta

Utöver detta är det även denna termin inplanerat:

  • Höghöjdsbana för eleverna i årskurs sju
  • Helloweenfirande arrangerat av elevrådet
  • Skolbio
  • Universeum
  • Gymnasiemässa
  • Besök på gymnasium

En annan sak som jag tänker på är hur viktigt det är att vi tar hand om varandra. Hjärnforskningen visar att användandet av sociala medier driver på ångest, stress och ohälsa. Användandet av apparna Snapchat och Tiktok kryper ner i åldrarna. Tänk på att det finns en anledning till att det är 13 årsgräns för dessa appar. Så är inte ditt barn 13 år så gör du en insats för ditt barns positiva hälsa när du avinstallerar apparna.

Kunskapsskolan Krokslätt var tidigt ute med mobilförbud. Nu har skollagen, och det allmänna opinionsläget, hunnit ikapp vad vi och hjärnforskningen vetat länge. Det som bör påpekas är att skollagen ser lika allvarligt, i sin sanktionstrappa, på överträdelse av mobilförbudet som vilken annan regel som helst kopplad till skollagen; till exempel kränkningar eller mobbning.

På skolan genomför vi i skrivande stund våra prognossamtal med eleverna. Det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete för att kunna stämma av var vi ligger till i vår resa och ifall vi måste korrigera något för att nå våra mål. Det gäller såväl pedagoger och övrig personal, men även eleverna. Kommer man nå de mål man satte upp i början av terminen och vilka strategier bör man använda för att ta nästa steg. Samtalen är även ett sätt för er vårdnadshavare att få en bättre insyn i vad som händer på skolan så inte betygen blir en överraskning.

Avslutningsvis vill jag säga att föräldrarådet kommer ha sin första träff 15/11 klockan 18.00-19.30, fokus på första mötet är att skapa en struktur och rutin som vi i föräldrarådet kommer förhålla oss till i fortsättningen. Det viktiga är att vi i detta råd ser hur vi kan förbättra och utveckla skolan åt ett håll vi tillsammans anser skapar bäst förutsättningar för våra barn. Är du intresserad och glömt anmäla ditt intresse är det bara höra av sig till mig.

Väl mött!
Emil Dolk
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.