Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Landskrona

Rektor Per Algback berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Då är ett nytt läsår igång!

Det är väldigt trevligt att skolan åter fylls med elever, det blir lite ensamt när det bara är personalen här. Till detta läsår har vi ökat i elevantal och vi är nu 320 elever. Skolan kommer också byggas ut, mer om det nedan.

Vi har även en ny matleverantör, vilket vi hoppas ska bli en positiv upplevelse för elever och medarbetare på skolan.

Välkomna tillbaka till skolan!
Vi vill önska alla gamla elever välkomna tillbaka efter sommarlovet och alla nya elever önskar vi varmt välkomna till Kunskapsskolan.

Det är ett nytt spännande läsår som väntar. Ett läsår då vi ska göra allt för att elever och medarbetare ska trivas så bra som möjligt. Det är väldigt få som slutar på skolan, vilket vi ser som mycket värdefullt. Då kan man bygga upp en god stämning och det är lättare att arbeta långsiktigt med kunskapsutveckling och värdegrundsfrågor.

Det är dock viktigt att inse att det är vi tillsammans (elev, föräldrar och skolan) som måste ha ett bra samarbete för att barnen ska lyckas fullt ut. Fråga därför skolans medarbetare om det är något ni inte förstår så att vi kan lösa frågor så snabbt och smidigt som möjligt.

Skolan blir större
Kunskapsskolan har de senaste åren blivit mer och mer populär. Det tycker vi givetvis är jättetrevligt och det är roligt när vi hör föräldrar prata gott om oss på stan. Detta medför att skolan kommer byggas ut och alla förhandlingar med fastighetsägaren är nu klara. Vi kommer få en större skola och även en rejält mycket trevligare och större skolgård. Ombyggnaden kommer att påbörjas under höstterminen och de nya lokalerna blir klara bit för bit under läsåret. Till augusti 2020 ska ombyggnaden vara helt klar.

Ny matleverantör
Till detta läsår har vi en ny matleverantör som heter Närda. Nu har alla 36 Kunskapsskolor samma leverantör, vilket underlättar när vi utvärderar maten.

Givetvis kommer all special- och allergikost att fungera precis som vanligt, men vi måste också inse att Närdas personal kan behöva några dagar på sig innan alla rutiner sitter.

Nytt webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Vi är övertygade att detta kommer hjälpa eleverna ännu mer att kunna koncentrera sig på skolan och studierna. Vi vill ju alla att ungdomarna ska lyckas i skolan så att världen ligger öppen för dem efter grundskolan.

Avslutningsvis vill jag informera om att skolans kalendarium i sin helhet kommer att finnas på hemsidan inom kort. Där finns även en länk till datumen för de nationella proven och under dessa dagar kommer ingen ledighet att beviljas.

Besök även vår sida på facebook. Det är ytterligare ett sätt för er föräldrar att följa vad som händer på skolan.

Återigen: Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Med vänlig hälsning,
Per Algback
Rektor Kunskapsskolan Landskrona

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.