Ansök
Om oss

"Individen i centrum" är den ledstjärna som jag haft ända sedan jag började arbeta i Kunskapsskolan år 2004. Under åren har Kunskapsskolans koncept utvecklats och förfinats men alla resurser har alltid utgått från eleverna - begreppet "individen i centrum" består och är i Kunskapsskolan inte bara ett begrepp, utan något som verkligen har ett innehåll.

Under mina år på Kunskapsskolan har jag arbetat åtta år som Ma/NO-lärare inom Kunskapsskolan. Jag började på Kunskapsskolan Lund varefter jag var med och startade Kunskapsskolan Helsingborg 2006 för att därefter vara med vid uppstarten av Kunskapsskolan Katrineholm 2012.

Jag har varit skolledare sedan 2013. Sedan januari 2017 är jag rektor för Kunskapsskolan Linköping - en skola med visionen att varje elev genom en personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål lockas att tänja sina gränser och lära sig mer än vad han eller hon trodde var möjligt.

Välkommen till Kunskapsskolan Linköping!
Henrik Svärd
Rektor

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.