Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september

Hej!
Nu är vi äntligen igång med ett nytt spännande läsår på Kunskapsskolan Linköping. Ett särskilt välkomnande till våra 50 nya elever med föräldrar. Vi kommer att göra vårt bästa för att ni ska trivas och känna er trygga på skolan och för att leva upp till vår devis om en personligt utformad utbildning.

Studieresultat
Vi sticker inte under stol med att gedigna kunskaper i grundskolans alla ämnen, är vår främsta prioritet. Våra niondeklassare gick i juni ut med ett genomsnittligt meritvärde på 240 poäng, vilket med god marginal är högre än snittet för riket. 91 % av våra avgångselever uppnådde gymnasiebehörighet. Vi uppnådde även goda studieresultat i övriga årskurser, vilket stärker oss i övertygelsen om att våra långsiktiga satsningar även leder till goda resultat. Kombinationen av skickliga lärare, engagerade föräldrar, en beprövad pedagogisk modell och hög trivsel hos elever och personal, är det som vi tror, ger höga och stabila resultat över tid.

Personal
Som jag nämnde i rektorsbrevet innan sommaren har vi en stabil personalgrupp med låg omsättning på lärare och har haft det under de senaste terminerna. Vi har en relativt hög andel legitimerade lärare hos oss, 12 av 16 lärare har lärarlegitimation. Alla våra lärare har en gedigen erfarenhet av att undervisa i de ämnen de undervisar i. Vid varje ny rekrytering av lärare är det viktigt för oss att få tag i behörig personal och något vi givetvis prioriterar.

Prioriterade områden
Under läsåret 2018-2019 så har vi i personalgruppen enats om tre områden som vi kommer att ge extra prioritet. Vi kommer att arbeta för att stärka handledarskapet så att eleven känner av och förstår nyttan av Ph-samtal och loggbok. Ett annat område område är vårt nya fortbildningsprojekt ”Bedömning för lärande” med det primära syftet att, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utveckla undervisningens kvalitet. Projektet pågår under flera terminer. Vi kommer även i arbeta med ett fortsatt ökat studiefokus där vi lägger kraft på studiero och att våra elever känner sig fortsatt trygga i skolan. Jag vill påminna om det beröm vi fick Skolinspektionen vid deras senaste Koncerninspektion av Kunskapsskolan.

Skola24
Vi arbetar med närvarosystemet Skola24. Alla nya föräldrar ska ha fått ett mejl med en aktiveringskod för att kunna skapa ett konto och därigen rapportera frånvaro för sitt barn. Till detta system finns en app där du enkelt kan rapportera frånvaro.

Lärarna rapporterar också frånvaro varje morgon vid basgruppssamlingen och om du missat att frånvaroanmäla ditt barn går det ut ett sms till det mobilnummer som du angett när du aktiverade ditt konto hos Skola24. Det går också ut ett bekräftelse-sms om du har frånvaroanmält ditt barn. Detta för att du som förälder ska vara säker på att din frånvaroregistrering har fungerat.

Digital loggbok
Alla elever i årskurs 7-9 kommer under läsåret arbeta med vår digitala loggbok. Alla elever i årskurs 4-6 kommer fortsatt arbeta med den analoga, pappersloggboken. Givetvis kan vi anpassa oss så att vissa äldre elever ändå kan få en analog loggbok samtidigt som elever i årskurs 6 lite senare under året kommer kunna arbeta med den digitala loggboken utifrån intresse. Den digitala loggboken är en del av Kunskapsporten vilket gör att den enkelt kopplar arbetsuppgifter i steg och kurs direkt in i veckoplaneringen. Vi synkar även resultat från EDS, elevdokumentationssystemet, in i loggboken. Som förälder uppmanar jag dig att be ditt barn visa dig hur den fungerar. Jag är säker på att den kommer bli ett stort steg framåt i Kunskapsportens utveckling men även bidra till elevernas utveckling i skolan.

Betyg i moderna språk från årskurs 6
Från och med detta läsår så ska alla elever i årskurs 6, i alla Sveriges skolor, få betyg i moderna språk från årskurs 6. För vår del har vi system som är anpassade för detta sedan långt tillbaka så för oss innebär det enbart att det tidigare omdömet byts ut mot en betygssiffra. Du följer som vanligt ditt barns utveckling i EDS.

Skolfoto
Vi har under en längre tid haft diskussioner med olika skolfotoföretag kring hur vi ska hantera elevernas personuppgifter i samband med skolfoto. Framförallt gäller det hur frågan om hur samtycke ska hanteras mellan oss och fotoföretagen. Den lösning som fotoföretagen presenterat bedömer vi inte vara förenlig med GDPR. Vi har en fortsatt dialog med fotoföretagen, men vi har inte ännu kommit överens. De olika skolhuvudmännen har gjort olika bedömningar i denna fråga. Därför kommer vissa kommuner men även någon fristående skolhuvudman genomföra skolfoto i år

Föräldramöten
Vi kommer att ha föräldramöten under hösten enligt följande tidsplan Åk 4-8 klockan 18.00-19.30 den 20/9. Separat inbjudan kommer. Åk 9 24/10 klockan 18.00-19.30 24/10. Information om kommande gymnasieval.

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter tryggheten och undervisningen i främsta rummet.

Henrik Svärd
Rektor
Kunskapsskolan Linköping

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.