Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober

Nu har hösten kommit med klar och krispig luft och mörka kvällar. Vi är nu halvvägs in i terminen och eleverna har ett välförtjänt lov. Både elever och personal behöver hämta andan och samla ny energi som räcker resten av terminen. Hittills har det varit en bra termin och efter lovet väntar nya utmaningar för alla då det gäller att nå de mål som alla elever har satt upp för terminen.

Uppföljning av mål
De senaste veckorna har lärarna arbetat med att gå igenom alla elever och hur de ligger till i förhållande till de mål de satt upp i samband med utvecklingssamtalet och för att se om någon elev riskerar att inte nå minst betyget E till jul. I EDS kan en elev få ett utropstecken/rödmarkering i ämnet. Detta är en signal på att något som skulle lämnas in inte har gjorts. Det finns alltid med en kommentar att läsa så att eleven och ni föräldrar vet vad som behöver åtgärdas och när det behöver vara klart. Vårt mål är att hjälpa alla våra elever så ingen har kvar några utropstecken/rödmarkeringar när terminen är slut. Under kommande veckor så kommer alla handledare gå igenom EDS med eleverna på PH-samtalet. Syftet med detta är att handledare och elev, tillsammans, ska få en bild av hur eleven ligger till i skolan. Givetvis kan ni som föräldrar göra det samma och det vill jag uppmuntra er att göra. Låt gärna ditt barn visa er hur man läser i EDS och vad som finns att se. Har ni som vårdnadshavare frågor kring något i EDS vill jag att ni kontaktar handledaren alternativt ämnesläraren direkt. Eventuella oklarheter reder vi ut genom god kommunikation.

Muntliga nationella prov
Det är nu dags för elever i årskurs 6 och årskurs 9 att genomföra de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, engelska och matematik. Eleverna kommer att få reda på vilken tid de ska genomföra det muntliga provet av respektive handledare. Resultaten från de nationella proven sammanställs när alla delar är klara och redovisas i EDS. Resultaten från Nationella proven är en del av bedömningen inom respektive ämne.

Informationsmöten för nya elever
Med start vecka 45, torsdagen den 8/11 klockan 18.00 - 20.00, kommer vi att ha vårt första informationsmöte för kommande läsår. Vi kommer till läsåret 19/20 att erbjuda plats i årskurserna 4 till 8. På informationsmötet berättar vi om vår skola och vårt arbetssätt samt att man får möjlighet att träffa både elever och lärare som är verksamma på skolan idag. Vi kommer att ha tre möten under höstterminen och ett informationsmöte under vårterminen. Vi avslutar med ett öppet hus dit alla är välkomna. Mer information om detta hittar ni på vår hemsida samt på vår facebook-sida.

Gymnasievalet
Studie- och yrkesvägledningen under detta läsår består av flera olika moment. Dels genom det som sker på skolan med informationsträffar, vägledningssamtal, informationsbrev och möjlighet till mejlvägledning men också genom det som sker gemensamt i kommunen och det som erbjuds via gymnasieskolorna. Vi har nyligen genomfört ett föräldramöte för vårdnadshavare till elever i årskurs 9.

Nästa viktiga tillfälle till information är Gymnasiemässan, 10 november klockan 09.30-14.00. Den hålls på Konsert och Kongress och där deltar alla kommunala och fristående gymnasieskolor. Planera gärna in så att ni kan gå dit tillsammans, både elev och förälder. Sedan drar skolornas öppet hus igång. Vissa skolor har öppet hus i november och januari medan andra endast har det i januari. Exakta datum och tider finns på skolornas hemsidor eller på gymnasiestudera.se, den officiella hemsidan för gymnasieval och gymnasieinformation i Östergötland.

I början av januari kommer sedan webbansökan öppna och valet ska vara gjort under början av vårterminen. I december eller januari kommer samtliga elever få ett vägledningssamtal med möjlighet att stämma av sina tankar och funderingar kring valet. Vårdnadshavare till elever i årskurs 9 får kontinuerligt information från SYV via handledaren.

Loggboken
Jag vill gärna påminna er alla om att följa ert barns skolgång via loggboken. För yngre elever använder vi fortfarande “pappersloggboken” medan de äldre eleverna använder den digitala loggboken som är integrerad med Kunskapsporten. Mitt tips är att alltid börja med att titta i terminsplanen för att där kunna se om barnet ligger i fas med den plan som ni tillsammans med handledaren upprättade vid utvecklingssamtalet. I EDS kan ni sedan se vilka steg och kurser som är redovisade. Jag vill även tipsa om att titta på de steg och kurser som era barn just nu arbetar med. Att visa intresse för sitt barns skolgång och uppmärksamma och berömma framsteg och ansträngning skapar motivation och stolthet.

Det är tillsammans vi gör skillnad!

Henrik Svärd
Rektor
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.