Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej föräldrar!
Tiden har gått väldigt fort sedan jullovet och det är precis så här som vårterminen brukar vara. Det är fler lovdagar och helgdagar som splittrar terminen än om man jämför med höstterminen. Som grädde på moset kommer våra elever i årskurs 6 och årskurs 9 att genomföra flera nationella prov under terminen. Vi kommer att ha fullt upp!

De preliminära gymnasievalen är nu avklarade för eleverna i årskurs 9 och alla måste nu kämpa på för att säkerställa att de når sina uppsatta betygsmål. Som jag tidigare nämnt är det ett arbete vi måste göra tillsammans, elever, lärare tillsammans med er föräldrar. Detta gäller givetvis för alla våra elever.

Vill också passa på att berätta om vår friluftsdag då årskurs 8 traditionsenligt åkte till Tolvmannabacken i Kisa där vi hade en fantastisk dag. Många av eleverna stod på skidor för första gången och klarade av detta med bravur. Övriga elever på skolan åkte skridskor vilket även det var uppskattat.

Sportlov
Nu är det alldeles strax dags för sportlov. Ett antal elever kommer att gå på vår lovskola som pågår under måndag till onsdag. Lovskola erbjuds elever efter överenskommelse med handledare, ämneslärare, elev och vårdnadshavare. För våra lärares del innebär sportlovet även en rejäl dos av gemensam fortbildning. Vi kommer att fortsätta vår fördjupning i vårt arbete med bedömning för lärande så att vi kan fortsätta bedriva ämnesundervisning av hög kvalitet. Under lovet kommer vi även att påbörja planeringen med att integrera Kunskapsskolans framtidsförmågor i undervisningen. Vi kommer dessutom att bege oss till vår samarbetsskola i Örebro, då Kunskapsskolans lärare från Linköping, Norrköping, Nyköping, Katrineholm och Örebro träffas för ett så kallat Teach meet, en heldag då vi tar del av externa föreläsningar samt delar med oss av goda exempel till varandra.

Enkäter
Vecka 10 är det dags för de stora elev- och föräldraenkäterna. Vårt mål är inte bara att åstadkomma god undervisning, utan också att stå för en verksamhet som leder till nöjda elever, föräldrar och medarbetare. Enkätresultaten är mycket viktiga för oss, då de ligger till grund för en analys av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra på skolan. Utifrån denna analys så beslutar vi om lämpliga aktiviteter och strategier i kommande års kvalitetsplan. Därför är det viktigt för oss, dels att så många som möjligt av er besvarar enkäten och dels att ni är ärliga och uppriktiga i era svar. Jag uppmanar er att ta ställning. Undvik så långt som möjligt svarsalternativ 3, då dessa räknas bort i sammanställningarna. Svara 4 eller 5 om ni är nöjda med vår skola och 1 eller 2 om ni är missnöjda. Vi vet att vi i grunden bedriver en mycket bra skolverksamhet, vilket vi gärna får bekräftat, men vi behöver också få era synpunkter på förbättringsområden. Enkäten skickas ut som länk till den mailadress som ni har uppgett. Eleverna svarar på sin enkät under samlings- eller PH-tid.

Jag vill även passa på att påminna om Skolinspektionens återkommande enkät. Den genomförs vartannat år för elever i årskurs 5 och 9, pedagogisk personal samt vårdnadshavare. Ni ska ha fått inlogg av respektive handledare. Enkäten är öppen till den 5/3. Vi är givetvis tacksamma om ni kan ta er tid att även svara på denna enkät då all input från er är viktig för oss.

Regler
Ordning och reda är viktigt för alla oss som är verksamma på skolan, elever som medarbetare. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på våra samlingar och vi agerar om vi som skola får reda på att något har hänt. Vi arbetar hela tiden efter att ha stort studiefokus. Det är viktigt att ni pratar om detta hemma och påminner just ert barn vad den kan göra för att bidra till god studiero. God studiero måste vi aktivt arbeta för att ha samt arbeta för att behålla. På skolan har vi ordningsregler samt en åtgärdstrappa vi arbetar efter. Regler och åtgärdstrappan går handledarna igenom på kommande föräldramöte

Föräldramöte
Vi vill härmed passa på att bjuda in alla föräldrar till vårterminens föräldramöte torsdagen den 28/2 klockan 18.00-20.00. Vårt Elevhälsoteam har bjudit in Novahuset som kommer att börja kvällen med att föreläsa om nätetik och barns agerande på nätet och sociala medier. Något som vi är säkra på att ni alla har nytta av att veta mer om. Kvällen avslutas med möte med respektive handledare. Under kvällen kommer vi även att utse nya representanter till Föräldrarådet, tänk igenom redan nu om du vill vara med och diskutera skolutveckling under två kvällar per termin.

Tillsammans får vi eleverna att nå längre än de själva trodde var möjligt!

Henrik Svärd
Rektor
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.