Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Nu är vi äntligen igång med ett nytt spännande läsår på Kunskapsskolan Linköping. Jag vill rikta ett särskilt varmt välkomnande till våra nya elever med föräldrar. Vi har nu 200 elever inskrivna på vår skola från årskurs 4 till årskurs 9. Det är så roligt att vi växer. Vi ska göra allt för att våra elever ska trivas och känna sig trygga på skolan och för att leva upp till vår tanke om en personligt utformad utbildning.

Varje år sätter vi som skola upp mål som vi arbetar mot under läsåret. För läsåret 19/20 har vi mål inom tre områden, personlig handledning, studiefokus och betyg. Hur vi arbetar med respektive område kommer vi att presentera på kommande föräldramöten, datum finns längre ned i brevet.

Handledarna kommer inom kort att bjuda in föräldrar till utvecklingssamtal som kommer att vara antingen den 5/9 eller den 10/9. Dessa dagar har övriga elever studiedag och Kunskapsklubben är stängd.

Studieresultat
Vi sticker inte under stol med att gedigna kunskaper i grundskolans alla ämnen, är vår främsta prioritet. Våra niondeklassare gick i juni ut med ett genomsnittligt meritvärde som ligger i linje med snittet för riket men något över snittet i Linköpings kommun. Mycket glädjande var att hela 94 % av våra avgångselever uppnådde gymnasiebehörighet! Vi uppnådde även goda studieresultat i övriga årskurser, vilket stärker oss i övertygelsen om att våra långsiktiga satsningar även leder till goda resultat. Kombinationen av skickliga lärare, engagerade föräldrar, ett beprövat systematiskt kvalitetsarbete och hög trivsel hos elever och medarbetare , är det som vi tror, ger höga och stabila resultat över tid.

Skola24 och sjukanmälan
Vi arbetar med närvarosystemet Skola24. Alla nya föräldrar ska ha fått ett mejl med en aktiveringskod för att kunna skapa ett konto och därigenom rapportera frånvaro för sitt barn. Till detta system finns en app där du enkelt kan rapportera frånvaro. Lärarna rapporterar också frånvaro varje morgon vid basgruppssamlingen och om du missat att frånvaroanmäla ditt barn går det ut ett sms till det mobilnummer som du angett när du aktiverar ditt konto hos Skola24. Det går också ut ett bekräftelse-sms om du har lämnat en frånvaroanmälan för ditt barn. Detta för att du som förälder ska vara säker på att din frånvaroregistrering har fungerat.

Du gör sjukanmälan på telefonnummer: 0515-86905, innan klockan 08.00 varje morgon.

Kunskapsklubben
På Kunskapsskolan i Linköping erbjuder vi Kunskapssklubben för eleverna i årskurs 4-5. Verksamheten bedrivs i skolans lokaler och vi utnyttjar redaktioner, bibliotek, utemiljön och lokaler för de praktiska ämnena för stimulerande och varierande aktiviteter. Kunskaps­klubben erbjuds på eftermiddagar efter skolans slut fram tills klockan 16.30

Att komma till Kunskapssklubben innebär att barnet är med och tar eget ansvar över sin fritid. Barnet deltar frivilligt i de aktiviteter som erbjuds.Verksamheten är kostnadsfri. På studiedagar och lovdagar är Kunskapsklubben stängd. På morgonen erbjuds ingen ordnad aktivitet men skolan är öppen och bemannad från klockan 07.30 och alla elever är välkomna. Behöver du nå någon på klubben ringer du telefonnummer: 0733-931927.

Föräldramöten
Vi kommer att ha föräldramöten under hösten enligt följande tidsplan Årskurs 4-8 klockan 18.00-19.30 den 16/9. Separat inbjudan kommer. Årskurs 9 klockan 18.00-19.30 den 24/10. Information om kommande gymnasieval.

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter tryggheten och undervisningen i främsta rummet.

Henrik Svärd

Rektor, Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.