Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

September 2019

 

Hej!

Nu är vi i full igång på Kunskapsskolan Linköping, men redan nu blickar vi framåt mot nästkommande läsår. Vi på skolan vill tacka alla vårdnadshavare som kom till läsårets första föräldramöte. Längre ned i brevet kommer några av de punkter vi lyfte på mötet. Vi kommer inom kort att bjuda in på ett föräldramöte på arabiska samt ett möte på somaliska. Inbjudan till detta kommer gå ut separat.

Precis som vanligt kommer vi under hösten att genomföra informationsmöten som riktar sig till elever och vårdnadshavare som ännu inte börjat på Kunskapsskolan. Vi kommer att genomföra tre möten under hösten. Dessa är:

Torsdagen den 7/11 klockan 18.00-20.00
Tisdagen den 19/11 klockan 18.00-20.00
Tisdagen den 26/11 klockan 18.00-20.00

Sprid gärna den här informationen till någon du känner som kan vara intresserade av att placera sina barn hos oss. Information finns även på vår hemsida och där kan man även ställa sitt barn i kö till vår skola. Vi kommer även ha informationsmöte samt öppet hus i januari och februari.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Studiefokus
Vi sticker inte under stol med att gedigna kunskaper i grundskolans alla ämnen är vår främsta prioritet. För att nå dit behöver våra elever ha ett starkt studiefokus. Vi arbetar kontinuerligt med den här frågan i skolan och under skoldagen på flera olika sätt. Ett av våra viktigaste verktyg är våra PH-samtal samt vår Loggbok. PH-samtalen har eleven vid ett tillfälle i veckan, vid den dagen går eleven i skolan till klockan 15.00. Be gärna ert barn förklara för er vilka mål och strategier eleven ska arbeta med under den kommande veckan. Att ni engagerar er i skolan kommer att hjälpa oss och våra elever att nå sina mål.

Vårt EHT-team tillsammans med alla handledare kommer under kommande vecka att lägga lite extra fokus på hur vi ska bete oss mot varandra, framför allt med fokus på vad som är skoj och inte. Eleverna i Trygghetskommittén kommer även under kommande veckor att skicka ut en enkät till alla våra elever för att temperaturen på stämningen på skolan just nu. Trygghetskommitén kommer därefter att titta på resultatet och planera in passande aktiviteter. Allt detta för att vi och våra elever ska få ett ökat studiefokus som leder till goda resultat.

Gymnasieval årskurs 9
Trots att vi precis börjat terminen är det redan dags för våra elever i årskurs 9 att blicka framåt. Redan i början av nästa termin ska de göra sina gymnasieval. För att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt kommer de inom kort att få lyssna på vår Studie- och yrkesvägledare Sara Johansson. Sara kommer att träffa eleverna i grupp men även enskilt. Sara kommer även att vara med på det kommande föräldramötet för år 9. Information om det får ni av respektive basgruppshandledare inom kort. Håll ögonen öppna efter gymnasieskolornas inbjudningar till infokvällar och öppet hus.

Föräldraråd
Vi kommer att ha läsårets första föräldraråd inom kort. Vi kommer att gå igenom våra prioriterade områden samt hur vi tillsammans på skolan kommer att arbeta för att uppnå dessa. Inbjudan till föräldrarådet är öppen vilket innebär att alla som kan är välkomna.

Föräldraråd Kunskapsskolan Linköping måndagen den 21/10 klockan 18.00-19.00

Vi ser fram emot ett läsår där vi sätter undervisningen och trygghet i främsta rummet.

Henrik Svärd
Rektor
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.