Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

November 2019

Hej!

Nu har mer än halva terminen passerat och vi är inne på upploppet. Ämneslagen har gjort avstämningar och eventuella avvikelser har registrerats i EDS. Elever som ännu inte ligger i fas har fortfarande möjlighet att komma ikapp och komma i fas med sina mål. Eventuella betygsvarningar finns registrerade i EDS där det även finns beskrivet vad eleven ska göra för att komma i fas.

Vi har nu genomfört två informationsmöten som riktar sig till nya elever och vårdnadshavare för vår skola. Flera mycket intresserade besökare har varit hos oss vilket glädjer oss. Vi har för avsikt att, precis som tidigare år, ta in elever årskurserna 4-8. Vi kommer att genomföra ytterligare två informationsmöten samt erbjuda ett öppet hus. Datumen för dessa är:

Informationsmöte tisdagen den 26/1,1 klockan 18.00-20.00
Informationsmöte torsdagen den 23/1, klockan 18.00-20.00
Öppet hus tisdagen den 14/1, klockan 18.00-20.00

Sprid gärna den här informationen till någon du känner som kan vara intresserade av att placera sina barn hos oss. Information finns även på vår hemsida och där kan man även ställa sitt barn i kö till vår skola.

Nationella prov
Våra elever i årskurs 6 och årskurs 9 genomför nu de muntliga delarna i de nationella proven. Det är viktigt att alla berörda elever deltar. Eleverna genomför de muntliga proven vid olika tillfällen. De skriftliga delarna för proven kommer att genomföras under vårterminen. Datum för dessa hittar du i vårt kalendarium på hemsidan alternativt på Skolverkets hemsida. Vi beviljar inte ledighet under dessa provtillfällen.

Gymnasieval årskurs 9
Jag vill fortsätta att påminna om kommande gymnasieval för elever i årskurs 9. I början av nästa termin ska de göra sina gymnasieval. Eleverna kommer att erbjudas möten med vår studie- och yrkesvägledare.

Vi ser fram emot fortsättningen på det här läsåret där vi sätter undervisning och trygghet i främsta rummet.

Henrik Svärd
Rektor. Kunskapsskolan Linköping
Mobil: 0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.