Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

December 2019

Hej föräldrar!
Nu börjar terminen närma sig slutet och det är bara några dagar kvar innan det är dags för julledighet. Som vanligt går en termin fort. Det är viktigt att spegla sig i det som man lyckats åstadkomma under terminen och ge sig själv en klapp på axeln. Ofta rusar vi bara på i livet och glömmer att reflektera kring de framgångar och positiva saker vi lyckats med. Det är en intensiv period med redovisningar, prov, deadlines och terminsbetyg som ska sättas på ett rättssäkert sätt. Terminsbetyg är inte så dramatiskt och vårt motto är att inget betyg ska komma som en överraskning. Dialogen mellan lärare och elever, gällande bedömningen, ska ske löpande under terminens gång. Samtalen kommer att fortsätta om betyg och målsättning vid utvecklingssamtalen i januari. Men först ska vi alla ta ett välförtjänt jullov.

Nationella prov
De nationella proven i matematik, svenska och engelska genomförs i årskurs 6 och 9. Under vårterminen genomförs de skriftliga delproven. Vi beviljar ingen ledighet när eleverna har nationella prov. Datumen för proven hittar ni på Skolverkets hemsida.

Medarbetare
Som jag nämnde i rektorsbrevet innan sommaren har vi en stabil medarbetargrupp med låg omsättning på lärare och har haft det under de senaste terminerna vilket jag är glad över. Vi har en hög andel examinerade lärare hos oss och alla våra lärare har en god erfarenhet av att undervisa i de ämnen de undervisar i.

Antagning
I januari kommer vi påbörja antagning av elever till kommande läsår. Antagningsbesked skickas ut under början av vårterminen. Frågor om antagning besvaras av Ulrika Olsson, koordinator. Jag vill även passa på att påminna om det obligatoriska skolvalet inför årskurs 7. Linköpings kommun vill att alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val, även om eleven ska gå kvar på samma skola som i årskurs 6. Valet görs på kommunens hemsida. Där finns Kunskapsskolan Linköping med som ett givet alternativ.

Tack för i år
Nu närmar vi oss slutet på 2019 och ser fram emot ett spännande 2020. Eleverna slutar torsdagen den 19/12. Avslutningen sker i basgruppen. Precis som vanligt inleder vi terminen med utvecklingssamtal, tider får ni av respektive handledare. Vårterminens första gemensamma skoldag är torsdagen den 9/1 med start 09.00.

Jag önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Henrik Svärd

Rektor. Kunskapsskolan Linköping.

0733-146590

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.