Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej föräldrar!
Tiden har gått väldigt fort sedan jullovet och det är precis så här som vårterminen brukar vara. Det är fler lovdagar och helgdagar som splittrar terminen än om man jämför med höstterminen. Som grädde på moset kommer våra elever i årskurs 6 och årskurs 9 att genomföra flera nationella prov under terminen. Vi kommer att ha fullt upp!

De preliminära gymnasievalen är nu avklarade för eleverna i årskurs 9 och alla måste nu kämpa på för att säkerställa att de når sina uppsatta betygsmål. Som jag tidigare nämnt är det ett arbete vi måste göra tillsammans, elever, lärare tillsammans med er föräldrar. Detta gäller givetvis för alla våra elever.

Vill också passa på att berätta om våra friluftsdagar då årskurs 4-7 åkte skridskor och årskurs 8 och 9 åkte till Tolvmannabacken i Kisa där vi hade en fantastisk dag. Många av eleverna stod på skidor för första gången och klarade av detta med bravur.

Enkäter
Vecka 10 är det dags för den stora elev- och föräldraenkäten. Vårt mål är inte bara att åstadkomma god undervisning, utan också att stå för en verksamhet som leder till nöjda elever, föräldrar och medarbetare. Enkätresultaten är viktiga för oss, då de ligger till grund för en analys av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra på skolan. Utifrån denna analys så beslutar vi om lämpliga aktiviteter och strategier i kommande års kvalitetsplan. Därför är det viktigt för oss så många som möjligt av er besvarar enkäten. Jag uppmanar er att ta ställning. Svara 4 eller 5 om ni är nöjda med vår skola och 1 eller 2 om ni är missnöjda. Vi vet att vi i grunden bedriver en mycket bra skolverksamhet, vilket vi gärna får bekräftat, men vi behöver också få era synpunkter på förbättringsområden. Enkäten skickas ut som länk till den mailadress som ni har uppgett. Eleverna svarar på sin enkät under PH-tid. Elever i årskurs 8 har prao under vecka 10 och 11, vi vill att de eleverna som har prao kommer in till skolan den 3/3 eller den 5/3 någon gång mellan klockan 14-17 och gör enkäten på skolan.

Regler
Ordning och reda är viktigt för alla oss som är verksamma på skolan, elever som medarbetare. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på våra samlingar och vi agerar om vi som skola får reda på att något har hänt. Vi arbetar hela tiden efter att ha stort studiefokus. Det är viktigt att ni pratar om detta hemma och påminner just ert barn vad den kan göra för att bidra till god studiero. God studiero måste vi aktivt arbeta för att ha samt arbeta för att behålla. På skolan har vi ordningsregler samt en åtgärdstrappa vi arbetar efter.

Tillsammans får vi eleverna att nå längre än de själva trodde var möjligt!

Henrik Svärd, rektor.

Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.