Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Mars 2020

Hej!

Situationen i vår omvärld upplevs av många som osäker just nu. Vår skola har öppet och kommer enligt nu rådande plan fortsätta att hålla öppet för våra elever och medarbetare. Läget på skolan är lugnt och under kontroll. Under den här veckan har en tredjedel av eleverna varit sjukanmälda. Vad det gäller medarbetare har vi haft en hög närvaro med endast ett fåtal frånvarande. Vi har periodvis fått möta elever som känner oro och osäkerhet kring frågor som berör corona och covid-19. Alla de frågor som kommit till oss har tagits på allvar och besvarats utifrån den fakta vi har.

Frånvarande elever kan med fördel arbete med steg och kursuppgifter hemma då det mesta av allt material finns att tillgå på Kunskapsporten. Alla friska elever är välkomna till skolan som vanligt.

Vi har inga elever eller medarbetare som är bekräftad smittade vad vi känner till. Vi följer de direktiv som finns från Folkhälsomyndigheten samt att vi följer Kunskapsskolan i Sveriges riktlinjer i frågan. Har man som elev eller som medarbetare på skolan symtom ska man vara hemma. När man är symtomfri ska man ha två symtomfria dagar innan man återgår till skolan.

För att vi ska ha framförhållning har vi som skola planerat för vad som ska hända om skolan tvingas stänga, antingen på grund av att myndigheterna bedömer det som nödvändigt eller för att vi har många frånvarande medarbetare.

Om skolan stänger gäller följande;

  • Den första stängningsdagen är planeringsdag för medarbetarna och eleverna har studiedag.
  • Undervisning på distans via dator kommer att ske från dag 2 mellan klockan 08.30-14.00.
  • Eleven kommer att läsa enligt schemat som delas med elever och vårdnadshavare.
  • PH-samtal kommer att ske via Google Meet på den tid som eleven har sitt PH enligt ordinarie schema.
  • Närvaro kommer registreras i Skola 24. Sjukanmälan görs som vanligt.
  • Tydliga planeringar och eventuella genomgångar i varje ämne kommer att delas med eleverna.
  • Lärarna är nåbara via Google Meet och e-post.

Observera att detta enbart gäller vid en eventuell stängning. Skolan håller öppet som vanligt tills nya direktiv kommer. Vårdnadshavare blir kontaktade via e-post av mig om en stängning blir aktuell.

Med hopp om fortsatt öppen skola!
Henrik Svärd, rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.