Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!

Inledningsvis vill jag tacka för det förtroende ni har visat oss under dessa coronatider. Nuvarande restriktioner, där elever och medarbetare får stanna hemma vid mildare sjukdomssymtom, fungerar bra. Vi hjälps åt att påminna våra elever och medarbetare att hålla god handhygien under dagen. Vi hoppas att grundskolorna fortsatt får hållas öppna så att vi kan slutföra läsåret med alla på plats. Om restriktionerna skulle skärpas, är vi förberedda att bedriva fullskalig distansundervisning, även om den inte fullt kan ersätta undervisning på plats.

Skolavslutning
Restriktionerna gällande pandemin medför tyvärr att en del traditioner i slutet av skolåret inte kan genomföras som planerat. Det blir ingen gemensam skolavslutning för elever och föräldrar såsom vi brukar göra. Eleverna kommer att träffas i sina basgrupper och ha en avslutning tillsammans med sin handledare. Föräldrar eller anhöriga kan inte närvara, det är beklagligt men vi får göra det bästa av situationen. Dagen för avslutningen är onsdagen den 10/6. Tider för elever i årskurs 4-8 är klockan 09.00-10.00. För elever i årskurs 9 klockan 10.00-11.00.

Även den traditionsenliga middagen med våra elever i årskurs 9 tillsammans med skolans personal kommer att ske under andra former än normalt. Eleverna kommer att äta en måltid tillsammans med sina handledare. Mer information kommer via elevernas handledare.

Med vänlig hälsning!

Henrik Svärd, rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.