Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej!

Nu är halva höstterminen förbi och det är redan oktober. Eleverna är i full gång och vi alla, elever och medarbetare, arbetar för att eleverna ska nå sina satta betygsmål. Vår upplevelse är att de digitala utvecklingssamtalen har fungerat väl. Vi får fortsätta att påminna varandra om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har god handhygien och stannar hemma om vi känner oss sjuka. Vi är fortfarande restriktiva vad det gäller besök till skolan.

Precis som vanligt kommer vi under hösten att genomföra aktiviteter som riktar sig till elever och vårdnadshavare som ännu inte börjat på Kunskapsskolan. Dessa aktiviteter kommer att ske digitalt och information kommer att finnas på vår hemsida, kunskapsskolan.se/linkoping.

Sprid gärna den här informationen till någon du känner som kan vara intresserad av Kunskapsskolan .

Skolans prioriterade områden för läsåret 20/21
Vi sticker inte under stol med att gedigna kunskaper i grundskolans alla ämnen är vår främsta prioritet. För att nå dit behöver våra elever ha ett starkt studiefokus och att de arbetar i en miljö där de känner trygghet och trivsel. Vi har tre områden som vi kommer lägga extra fokus på under kommande läsår. Dessa områden är:

  • Studiefokus
  • Personlig handledning
  • Betyg

Under varje område har vi en rad strategier som vi medarbetare tillsammans har kommit fram till och som vi ska arbeta efter.

Gymnasieval årskurs 9
Trots att vi precis börjat terminen är det redan dags för våra elever i årskurs 9 att blicka framåt. Redan i början av nästa termin ska de göra sina gymnasieval. För att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt kommer de inom kort att få lyssna på vår Studie- och yrkesvägledare Sara Johansson. Sara kommer att träffa eleverna i grupp men även enskilt. Sara kommer även att vara med på det kommande föräldramötet för årskurs 9. Information om det får ni av respektive basgruppshandledare inom kort. Håll ögonen öppna efter gymnasieskolornas inbjudningar till infokvällar och öppet hus.

Läxhjälp
Måndag 14.00 - 15.30 erbjuder vi läxhjälp för alla skolans elever. Eleverna väljer själva vilket ämne de vill arbeta med och hur länge de vill stanna. Uppmana gärna ditt barn att stanna för att göra klart uppgifter så att de inte hamnar efter i sin planering. En elev som lyckas hålla sin planering blir mindre stressad och känslan av att lyckas i skolan är viktig.

Kunskapsskolans syn på transparens
Sedan Skolverket meddelat att man inte längre kommer att offentliggöra betygsstatistik på skolnivå har Kunskapsskolan beslutat att själva publicera sina resultat. Inom ramen för rektorsbrev och i andra forum kommer jag också att redovisa och svara på frågor om våra studieresultat. Det är viktig information för oss i vårt kvalitetsarbete, men också viktig information för er och för våra elever. Vi anser i grunden att möjligheten att ta del av olika skolors studieresultat är en självklar och viktig samhällsinformation. Så här uttalar sig Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren om detta:

“Vi förespråkar transparens och öppenhet när det gäller skolors betyg och resultat. Som vårdnadshavare måste man kunna göra ett informerat val till sitt barn. Dessutom är det viktigt för kvalitetsutvecklingen i hela skolsystemet att skolorna delar med sig av sina resultat.”

Kalendarium för läsår 2020/2021
Hela kalendariet för läsåret ligger på vår hemsida, kunskapsskolan.se/linkoping.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete!

Henrik Svärd
Rektor
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.