Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej föräldrar!

Nu börjar terminen närma sig slutet och det är bara några dagar kvar innan det är dags för julledighet. Som vanligt går en termin fort. Det är viktigt att spegla sig i det som man lyckats åstadkomma under terminen och ge sig själv en klapp på axeln. Ofta rusar vi bara på i livet och glömmer att reflektera kring de framgångar och positiva saker vi lyckats med. Det är en intensiv period med redovisningar, prov, deadlines och terminsbetyg som ska sättas på ett rättssäkert sätt. Terminsbetyg är inte så dramatiskt och vårt motto är att inget betyg ska komma som en överraskning. Dialogen mellan lärare och elever, gällande bedömningen, ska ske löpande under terminens gång. Samtalen kommer att fortsätta om betyg och målsättning vid utvecklingssamtalen i januari. Men först ska vi alla ta ett välförtjänt jullov.

Nationella prov
De nationella proven i matematik, svenska och engelska genomförs i årskurs 6 och 9. Under vårterminen genomförs de skriftliga delproven. Vi beviljar ingen ledighet när eleverna har nationella prov. Datumen för proven hittar ni i skolans kalendarium.

Medarbetare
Som jag nämnt flera gånger tidigare har vi en stabil medarbetargrupp med låg omsättning på lärare. Vi har en hög andel examinerade lärare hos oss där 12 av 16 har en legitimation, väl i linje med övriga skolor i kommunen. Just nu har vi en rekrytering på gång i engelska och spanska samt att Karl Fritzson kommer tillbaka till oss efter jul. Karl har varit föräldraledig.

Antagning
I januari kommer vi påbörja antagning av elever till kommande läsår. Antagningsbesked skickas ut under början av vårterminen. Frågor om antagning besvaras av Ulrika Olsson, koordinator. Jag vill även passa på att påminna om det obligatoriska skolvalet inför årskurs 7. Linköpings kommun vill att alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val, även om eleven ska gå kvar på samma skola som i årskurs 6. Valet görs på kommunens hemsida. Där finns Kunskapsskolan Linköping med som ett givet alternativ.

Tack för i år
Nu närmar vi oss slutet på ett annorlunda 2020 och ser fram emot 2021. Eleverna kommer att göra sin sista dag i skolan måndagen den 21/12 för att sedan träffas digitalt via datorn tisdagen den 22/12. Tider för avslut kommer eleverna att få av sin basgruppshandledare. Vårterminens första gemensamma skoldag är torsdagen den 7/1 med start 09.00. Tider till de digitala utvecklingssamtalen får ni i början av januari.

Jag önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Henrik Svärd
Rektor Kunskapsskolan Linköping.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.