Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 7 januari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej föräldrar!

Tiden har gått fort under jullovet och nu står vårterminen runt hörnet. Skolan börjar för alla elever torsdagen den 7/1 klockan 09.00. Vårterminen har fler lovdagar och helgdagar som splittrar terminen än om man jämför med höstterminen. Detta gör att terminen kommer att gå snabbt. En gammal skolskröna säger att det som inte blir gjort till påsk blir inte gjort, ligger en viss sanning i det. Givetvis ska vi tillsammans se till att våra elever jobbar hela vägen fram till sommaren.

Riktlinjer för corona fortlöper - håll i håll ut
Utifrån rådande smittläge så kommer vi fortsatt behålla de riktlinjer som vi har idag. Vid sjukdomskänsla ska man som elev stanna hemma och vara hemma i ytterligare två dagar efter det att man känner sig frisk. Vi kan tyvärr se i Östergötland att antalet smittade ökar och hur det blir efter helgerna återstår att se. Utifrån detta så förlänger vi riktlinjer att föräldrar eller andra utomstående inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med berörd personal. Det innebär också att utvecklingssamtal, möten med föräldrar och andra externa parter fortsatt kommer hållas digitalt. Simskola samt Kunskapsklubben är andra aktiviteter som är inställda tills vidare.

Nationella proven är inställda
Under slutet av december gick Skolverket ut med att resterande delar av de nationella proven för årskurs 6 och 9 är inställda. Ämneslärarna kommer se över om det finns delar av elevernas förmågor i ämnet som de behöver få mer kunskap om. Det kan bli aktuellt med mindre prov för att få denna kunskap men omfattande prov liknande de nationella proven kommer inte hållas.

Utvecklingssamtal digitalt via Meet
Den 19/1 samt 28/1 har eleverna studiedagar till förmån för utvecklingssamtalen. De kommer hållas digitalt via Google Meet på samma sätt som i början av höstterminen. Ni kommer få en inbjudan till samtal via mejl. Som jag skrev ovan är det bra om ni är förberedda och har diskuterat era barns målsättning innan samtalet.

Regler
Ordning och reda är viktigt för alla oss som är verksamma på skolan, elever som medarbetare. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på våra samlingar och vi agerar om vi som skola får reda på att något har hänt. Vi arbetar hela tiden efter att ha stort studiefokus. Det är viktigt att ni pratar om detta hemma och påminner just ert barn vad den kan göra för att bidra till god studiero. God studiero måste vi aktivt arbeta för att ha samt arbeta för att behålla. På skolan har vi ordningsregler samt en åtgärdstrappa vi arbetar efter.

Tillsammans får vi eleverna att nå längre än de själva trodde var möjligt!

Henrik Svärd, rektor.
Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.