Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 22 januari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Information gällande Covid-19

Jag vill börja med att klargöra att läget på skolan just gällande frågor som rör Covid-19 är lugnt. Vi upplever att ni som vårdnadshavare tar ansvar i att hålla era barn hemma vid sjukdomssymptom, likväl är all personal på skolan noggranna med att stanna hemma vid någon form av symptom. Det agerandet, tillsammans med övriga åtgärder på skolan, har gjort att vi har haft en mycket liten påverkan på vår verksamhet.

För att ytterligare förbättra våra åtgärder och för att ytterligare minska risken för smittspridning har vi även sett över sluttiderna för våra äldre elever. För att minska trängseln på skolan vid skoldagens slut och för att minska mängden resenärer på bussen från skolan kommer våra elever i årskurs 8 och 9 från och med måndag få justerade sluttider. Vissa dagar slutar den enskilda eleven normal tid, 14.15 och andra dagar slutar eleven 13.55. Eleverna kommer få reda på sina tider av sin handledare. Det är viktigt att eleverna som berörs lämnar skolan då de slutar och tar de bussar som går i anslutning till respektive sluttid.

Vi inför de justerade sluttiderna för årskurs 8 och 9 måndagen den 25/1 och de nya sluttiderna gäller fram till fredagen den 5/2. Den 5/2 tar vi ett nytt beslut om eventuell fortsättning av justerade sluttider för våra elever.

Med vänlig hälsning
Henrik Svärd
Rektor, Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.