Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 22 februari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej föräldrar!
Tiden har gått väldigt fort sedan jullovet och det är precis så här som vårterminen brukar vara. Det är fler lovdagar och helgdagar som splittrar terminen än om man jämför med höstterminen. Läget gällande Covid på skolan har varit lugnt men vi är på vår vakt och vi uppskattar att ni som föräldrar håller era barn hemma vi sjukdomssymptom. Eventuella förändringar kan komma snabbt och vi måste vara förberedda på att situationen kring Covid kan förändras.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

Enkäter
Den åttonde mars är det dags för den stora elev- och föräldraenkäten. Vårt mål är inte bara att åstadkomma god undervisning, utan också att stå för en verksamhet som leder till nöjda elever, föräldrar och medarbetare. Enkätresultaten är viktiga för oss, då de ligger till grund för en analys av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra på skolan. Utifrån denna analys så beslutar vi om lämpliga aktiviteter och strategier i kommande års kvalitetsplan. Därför är det viktigt för oss så många som möjligt av er besvarar enkäten. Jag uppmanar er att ta ställning. Svara 4 eller 5 om ni är nöjda med vår skola och 1 eller 2 om ni är missnöjda. Vi vet att vi i grunden bedriver en mycket bra skolverksamhet, vilket vi gärna får bekräftat, men vi behöver också få era synpunkter på förbättringsområden. Enkäten skickas ut som länk till den mailadress som ni har uppgett. Eleverna svarar på sin enkät under PH-tid. Ni som vårdnadshavare har möjlighet att besvara enkäten från den 8 mars till och med den 21 mars.

Regler
Ordning och reda är viktigt för alla oss som är verksamma på skolan, elever som medarbetare. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på våra samlingar och vi agerar om vi som skola får reda på att något har hänt. Vi arbetar hela tiden för att ha stort studiefokus. Det är viktigt att ni pratar om detta hemma och påminner just ert barn om vad hen kan göra för att bidra till god studiero. God studiero måste vi aktivt arbeta för att ha samt arbeta för att behålla. På skolan har vi ordningsregler samt en åtgärdstrappa vi arbetar efter.

Tillsammans får vi eleverna att nå längre än de själva trodde var möjligt!

Henrik Svärd, rektor.

Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.