Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2021

Hej!

Jag som skriver detta rektorsbrev heter Roberth Olsson och är ny rektor på Kunskapsskolan Linköping sedan två veckor tillbaka. Närmast kommer jag från Norrköping där jag de senaste sju åren varit rektor i den kommunala skolan. Dessförinnan arbetade jag som lärare på Kunskapsskolan i Norrköping. Med stolthet och glädje är jag nu tillbaka på Kunskapsskolan och ser verkligen fram emot att, tillsammans med er vårdnadshavare, elever och medarbetare göra Kunskapsskolan i Linköping ännu bättre.

Som ny rektor håller jag som bäst på att lära känna organisationen, skolan, medarbetare och elever. Jag konstaterar att förra året summerades med ett genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 på 204 poäng. En siffra som vi definitivt ska arbeta för att öka till nästa sommar.

Till sist önskar jag er alla nya och “gamla” vårdnadshavare varmt välkommen till skolstart läsåret 21/22.

Målsättning 21/22
Förutom att höja våra studieresultat har vi inför kommande läsår beslutat oss för att sätta ytterligare fokus på studiefokus samt att öka kvaliteten på våra PH-samtal. Att studiefokus eller studiero är viktigt för studieresultaten behöver knappast förklaras närmare. PH-samtalen däremot är en central del i vårt arbetssätt och faktiskt en stor bidragande orsak till att våra skickliga lärare kan coacha eleverna i rätt riktning både vad gäller resultat och studiero.

Skolstart läsår 21/22
Så här i ingressen av terminen kommer vi arrangera en mängd olika möten. Viktigast är såklart utvecklingssamtalen som kommer att vara den 23/9 och 28/9 då ni som vårdnadshavare får en möjlighet att träffa handledare tillsammans med era barn och gå igenom studieplanen. Inbjudan får ni av handledarna och dessa utvecklingssamtal kommer att ske digitalt.

Föräldramöte kommer vi naturligtvis också att ha men har nu beslutat att skjuta lite på för att om möjligt kunna genomföra detta i fysisk form senare under hösten.

Föräldraråd
En bra dialog mellan skola och vårdnadshavare är en viktig del i vårt arbete. Dessutom finns då ett forum för ökad insyn i skolverksamheten samt en bra chans för oss att utveckla oss genom era tankar och funderingar.

Vi kommer därför att bjuda in till föräldraråd under hösten med start den 6 oktober klockan 17:30-18:30. Vi vill gärna ha representanter från alla årskurser men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla mig senast den 30 september och anmäl er. Två representanter per årskurs är tanken och blir intresset större än så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår även biträdande rektor Therese Brandt.

Information/Kalendarium 21/22
Rektorsbrev kommer skickas ut regelbundet med information från mig som rektor men även allmän information från skolan. Läsårstider och kalendarium hittar ni på vår hemsida som uppdateras löpande. Ta därför för vana att gå in och läsa där.

På vår hemsida finns också kontaktinformation till alla medarbetare, ledighetsansökan samt mycket annat.

Covid-19
Som ni vet lever vi fortfarande i en pandemi och behöver även fortsättningsvis förhålla oss till den. Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer och vi håller oss ständigt uppdaterade. Vi fortsätter med närundervisning, det vill säga undervisning på plats här i skolan. Däremot gör vi allt vi kan för att smittspridningen ska hållas nere, vi uppmanar till handtvätt, det finns handsprit på flera ställen i skolan och vi försöker hålla avstånd. Vi ber er vårdnadshavare att sjukanmäla era barn vid minsta symptom såsom feber, snuva eller halsont. Vi kommer fortlöpande att hålla er informerade om läget på skolan.

 

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.