Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2021

Hej!

Vi har nu kommit en bit in i hösten och höstterminen 2021. Överlag har vi haft en lugn start med bra studiero och ett skolarbete som flyter på. Som ni vet har Folkhälsomyndigheten släppt på många restriktioner men vi fortsätter att vara försiktiga och stannar hemma när vi är sjuka eller har symtom, även lindriga.

Tack vare att vi nu kan träffas fysiskt så vill jag uppmärksamma er på att vi kommer att hålla informationsmöten igen för blivande elevers vårdnadshavare. Sprid gärna dessa datum till vänner och bekanta.

Tider för informationsmöten är:

  • 25 november, klockan 18.00-19.00
  • 7 december, klockan 18.00-19.00

SYV och gymnasiet
För alla elever i årskurs 9 kommer gymnasievalet allt närmare. För oss här på Kunskapsskolan kommer vår SYV att hålla ett informationsmöte den 26 oktober för elever under skoltid och samma dag för er vårdnadshavare på kvällen mellan 17:30 - 18:30.

Gymnasiemässan i Linköping kommer att hållas under två dagar i digital form, både den 24 november och den 25 november mellan klockan 17.00-20.00.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Samarbete med region Östergötland kring vaccination
Under veckan har ni som har barn i åldern 12-15 år fått hem ett informationsbrev från regionen som handlar om vaccination mot covid- 19. I det uppmanas ni att själva boka tid och gå till en vaccinationscentral eller vårdcentral för att vaccinera ert barn. Vi har en dialog med regionen kring möjligheten att erbjuda vaccination i skolan men det är möjligt först i ett senare skede. Det bästa är därför om ni själva bokar tid för era barn på en vaccinationsmottagning för då når vi en högre täckningsgrad snabbare.

Schema och förändringar
Under terminsupptakten har vi arbetat mycket med vårt schema för att göra det så bra som möjligt och för att i högre grad anpassa oss till vår pedagogiska modell och arbetssätt. Som ett led i det arbetet kommer vi från och med vecka 45 att ha ett nytt schema för både medarbetare och elever. En större variation mellan lektioner och workshops kommer att erbjudas och elevernas möjlighet till individanpassat schema kommer öka. Handledarna kommer att hjälpa eleverna med detta så att övergången till det nya schemat blir så smidig som möjligt.

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.