Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

Februari 2022

Hej!

Vi är nu ordentligt igång efter juluppehållet. Vi har haft en del personalförändringar sedan i höstas och känslan är nu att vi ordentligt spänt bågen för att lyfta våra studieresultat fram till sommaren. Ett viktigt steg i den ambitionen är de utvecklingssamtal som vi genomförde tillsammans med er och era barn under förra veckan. Har ni av någon anledning inte haft utvecklingssamtal ännu så kontakta ert barns handledare för att boka det så fort som möjligt.

Jag vill också flagga för lovskolan under sportlovet där vi primärt riktar oss till våra 9:or. Våra handledare rekommenderar de elever som vi ser är i störst behov av lovskola att delta och jag hoppas att ni vårdnadshavare ser till att närvaron där blir hundraprocentig.

Som ni säkert vet har regeringen och Folkhälsomyndigheten släppt på restriktionerna gällande covid-19 men vi fortsätter att vara försiktiga och stannar hemma när vi är sjuka eller har symtom, även lindriga. Allt för att vi ska fortsätta att vara så friska som möjligt. Läs mer om det sist i detta rektorsbrev.

SYV och gymnasiet
Gymnasievalet är i full gång och ett viktigt datum att hålla reda på är 15 februari. Senast då ska ett val vara registrerat för gymnasiet. Vår SYV Victoria Boiardt har skickat ut mer detaljerad information till er vårdnadshavare i årskurs 9.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Covid-19
Den nionde februari togs majoriteten av åtgärderna mot covid-19 bort. De rekommendationer som finns kvar för allmänheten är att man ska vaccinera sig och att man ska stanna hemma vid symtom. Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer för vuxna som är ovaccinerade. Ni kan läsa mer om vad som gäller nu på Folkhälsomyndighetens hemsida. I praktiken innebär förändringarna att allmänheten inte längre rekommenderas testning och att reglerna för nära kontakter och hushållskontakter har tagits bort. Vi är alltså tillbaka till en situation där alla elever och medarbetare är välkomna till skolan så länge man är frisk och symtomfri. Det är vi väldigt glada över!

Här på skolan kommer vi att fortsätta påminna och informera om att eleverna ska tvätta händerna ofta och noggrant, vi kommer också fortsätta ha handsprit tillgängligt där handtvätt inte är möjligt, till exempel i matsalen. Det kommer inte att vara några anpassningar i undervisningen men vi kommer uppmana eleverna att spendera sina raster utomhus. Nu är också besökare välkomna till skolan igen.

Även om restriktionerna har tagits bort har vi sett en större frånvaro än normalt bland både elever och medarbetare de senaste veckorna. Vi kommer därför fokusera på undervisningen kommande veckor och senare i vår hoppas vi kunna återuppta olika typer av trivselaktiviteter. Förordningen som möjliggjort för skolor att gå över till distansundervisning på grund av stor medarbetarfrånvaro gäller terminen ut, men vi hoppas att det inte ska behövas.

Äntligen tror vi oss kunna se slutet på den här pandemin som har påverkat oss så mycket både i skolan och i vår vardag i två års tid!

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.