Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt spännande läsår. Jag hoppas att ni haft en skön sommar och att alla elever är lika taggade för skolstart som vi i personalen.

Extra välkommen säger vi till alla nya elever som nu kommer börja på Kunskapsskolan.

I personalgruppen är det också en del nya medarbetare som jag vill välkomna lite extra och presentera för er. Vi hälsar Anders Nilsson (matematik- och NO-lärare), Ljiljana Obrenovic (matematik- och NO-lärare), Anncarin Düring (speciallärare), Maja Dusén (musiklärare) samt Rasmus Rindom (elevstöd) varmt välkomna till oss! Dessutom kommer Sofia Klitsie att ersätta Emma Wiklund som kurator i slutet av augusti.

Målsättning 22/23
Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och kommande läsår är inget undantag. Vi kommer lägga extra fokus detta läsår på att utveckla våra PH-samtal så de blir ännu bättre och att vi utmanar och stöttar eleverna ännu mer så att de når bättre studieresultat. Dessutom kommer vi arbeta för utveckla vår undervisning så att den blir ännu mer tydlig och tillgänglig för alla elever. Till sist kommer vi fortsätta att arbeta för en positiv studiemiljö och studiero.

Skolstart läsår 22/23
I år startar vi första veckan med en schemabrytande vecka där eleverna kommer få lära sig att planera, samarbeta, träffa ny personal och mycket annat. Vi tror att det kommer att bidra till en bra start för eleverna när vi under nästa vecka kör igång med ordinarie undervisning.

Om två veckor, måndag och tisdag vecka 35, så kommer utvecklingssamtal äga rum och ni har redan fått era tider via mail. Har ni av någon anledning inte koll på dessa tider så ber jag er att kontakta ert barns basgruppshandledare.

Den 15/9 (v.37) kommer sedan vårt första föräldramöte för samtliga årskurser på skolan. Mer information och inbjudan kommer längre fram.

Frånvaroanmälan
Vi har ett nytt system för att registrera frånvaro. Ni kommer under veckan få hem information om hur ni frånvaroanmäler ert barn i det nya systemet.

Föräldraråd
En bra dialog mellan skola och vårdnadshavare är en viktig del i vårt arbete och för att uppnå detta har vi på skolan ett föräldraråd. Detta skapar ett forum för ökad insyn i skolverksamheten samt en bra chans för oss att utveckla oss genom era tankar och funderingar.

Vi vill gärna ha representanter från alla årskurser men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. På föräldramötet den 15/9 kommer jag stämma av med er om vilka som är intresserade. Vet man redan nu att man är intresserad så maila gärna mig på roberth.olsson@kunskapsskolan.se

Information/Kalendarium 22/23
Rektorsbrev kommer skickas ut regelbundet med information från mig som rektor men även allmän information från skolan. Läsårstider och kalendarium hittar ni på vår hemsida som uppdateras löpande. Ta därför för vana att gå in och läsa där.

På vår hemsida finns också kontaktinformation till alla medarbetare, ledighetsansökan samt mycket annat.

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.