Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

November 2022

Hej!

Hösten är här och det har redan gått tre månader av skolan. Alla utvecklingssamtal är klara och eleverna har satt termins- och slutmål. Nu fortsätter vi på den fina skolstart vi haft med bra studiero och engagemang.

För oss på Kunskapsskolan har vi precis avslutat den process som vi kallar prognos och som syftar till att alla lärare stämmer av att eleverna ligger i fas med sina uppsatta mål. Detta är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och som eventuellt leder till vissa justeringar eller andra insatser.

Nyheter
På föräldramötet tog vi upp de två stora nyheterna inför detta läsår - nämligen att vi fått en ny läroplan samt nya allmänna råd i betyg och bedömning. Vi på skolan är väl förberedda på detta och arbetar parallellt med att fördjupa oss inom dessa nyheter. Vill du som vårdnadshavare veta mer kan du gå in på skolverket.se och läsa mer där.

Prioriterade områden
Varje år utvärderar och analyserar vi vårt eget arbete vilket leder till våra prioriterade områden. I år har vi valt att fokusera på tre områden som jag kortfattat redogör för här:

Personlig handledning
Som ni vet arbetar vi med en digital loggbok där eleverna planerar och ser sina mål och arbetsuppgifter. Vårt mål är att varje elev ska känna sig säker i detta och lära sig att successivt få ett större inflytande över sina studier. Dessutom har vi på Kunskapsskolan ett värdegrundsarbete som innefattar ett antal framtidsförmågor som vi arbetar med på basgruppstid och på Ph-samtal.

Undervisning
Varje elev ska känna att undervisningen är tydlig och leder framåt. Dokumentation och vägledande kommentarer för att utveckla eleverna mot deras uppsatta mål ska finnas i EDS. Vi analyserar kontinuerligt undervisningen för att elevernas resultat ska bli så bra som möjligt.

Skolkultur
Trygghet och trivsel är en förutsättning för att lyckas i skolan. Detta arbetar vi tillsammans med eleverna kring varje dag. Tydliga och positiva förväntningar tillsammans med elevinflytande tror vi kommer öka denna känsla. Varje år genomför vi en elev- och föräldraenkät efter sportlovet. Nu efter höstlovet kommer jag som rektor att gå ut i alla basgrupper för att informera om och genomföra en “minienkät” för att redan nu lyssna in hur eleverna mår, trivs och vad de vill förbättra på skolan.

Föräldraråd
En bra dialog mellan skola och vårdnadshavare är också en viktig del i vårt arbete och för att uppnå detta har vi på skolan ett föräldraråd. Detta skapar ett forum för ökad insyn i skolverksamheten samt en bra chans för oss att utveckla oss genom era tankar och funderingar.

Till vår stora glädje var det många som ville engagera sig i detta och som anmälde sig till föräldrarådet efter det senaste föräldramötet. Vi kommer ha vårt första föräldraråd torsdagen den 24 november mellan kl 17:30-18:30.

Information/Kalendarium 22/23
Rektorsbrev kommer skickas ut regelbundet med information från mig som rektor men även allmän information från skolan. Läsårstider och kalendarium hittar ni på vår hemsida som uppdateras löpande. Ta därför för vana att gå in och läsa där.

På vår hemsida finns också kontaktinformation till alla medarbetare, ledighetsansökan samt mycket annat.

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.