Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Nu har vi startat det nya året. Det är alltid trevligt med ledigheter men återgången till rutiner och den trygga vardagen är i alla fall hos mig välkommen.

Mål till sommaren
Vi har arbetat stenhårt under hösten och extra glädjande är de otroligt positiva resultat som våra 9:or visar. Nu stundar en vårtermin med nationella prov och ett fortsatt hårt arbete för att möjliggöra att alla elever kommer in på det gymnasieval de önskar.

Ni har alla fått inbjudan till utvecklingssamtal som är ett viktigt möte där vi utvärderar och reviderar uppsatta mål samt spänner bågen inför sommaren.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Nyheter
Vi har nu öppnat vårt café. Vi har börjat i liten skala där vi erbjuder försäljning av juice, frukt och yogurt. Vår ambition är att öka sortimentet vartefter men självklart med nyttiga saker.

Jag hoppas att ni har fått hem information om hur man kan köpa kuponger som används som betalmedel i vårt café. Är ni osäkra så hör av er till handledaren.

Information från skolan och kalendarium 22/23
Rektorsbrev kommer skickas ut regelbundet med information från mig som rektor men även allmän information från skolan. Läsårstider och kalendarium hittar ni på vår hemsida som uppdateras löpande. Ta därför för vana att gå in och läsa där.

På vår hemsida finns också kontaktinformation till alla medarbetare, ledighetsansökan samt mycket annat.

18-19/1 Utvecklingssamtal
v.4-5. Prao årskurs 8 och 9
v.8 Sportlov
22/3 Studiedag
v.15 Påsklov
14/6 Sommaravslutning

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.