Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Roberth Olsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj

Hej!

I förra veckan avslutades de nationella proven och snart avslutas hela läsåret 22/23. Vi håller som bäst på att knyta ihop säcken och arbetar maximalt för att alla elever ska nå så långt som möjligt fram till sommaren.

Elev- och föräldraenkät
Resultaten på årets elev- och föräldraenkät analyseras just nu, glädjande är att vi har en positiv trend på skolan - både från elever och vårdnadshavare. Mest positivt är utfallet vad gäller elevernas planering i loggboken, elevernas upplevelse av sina basgruppshandledare samt ph-samtal. Dessutom känner en övervägande majoritet av eleverna att de har studiero på sina undervisningspass. Majoriteten av eleverna känner sig trygga och trivs i skolan men detta kommer fortsatt vara en prioriterad fråga för oss. Vi är inte nöjda.

I föräldraenkäten gläds vi åt att se att ni vårdnadshavare är väldigt nöjda med skolan, framförallt utvecklingssamtalen och vår kommunikation.

Sammantaget är detta ett bevis för det vi på skolan också känner, nämligen att vi har en god kvalitet som ökar hela tiden - för vi drivs hela tiden av utveckling. 

Gymnasievalet
För våra 9:or är det snart dags att lämna grundskolan och ta klivet upp till gymnasiet. Omvalsperioden har precis varit och tillsammans med vår SYV, Emilie, har alla elever handletts till rätt val. Förhoppningsvis kommer alla elever in på det program de önskar. 

Skolavslutning och kalendarium 23/24
Onsdag den 14/6 är det skolavslutning. Eleverna kommer då att vara i skolan mellan 09:00 och 11:00. Mer exakt info och inbjudan kommer från respektive basgruppshandledare.

Nästa läsår startar sedan den 15 augusti.

På vår hemsida finns också kontaktinformation till alla medarbetare, ledighetsansökan samt mycket annat.

14/6 Sommaravslutning
15/8 Skolstart
v.44 Höstlov
19/12 Julavslutning

Med vänlig hälsning,
Roberth Olsson
Rektor Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.