Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari

Hej!

Nu är vi igång igen efter en välbehövlig julledighet. Det är härligt att se alla glada elever som träffar varandra igen efter lovet. De flesta elever har haft sina utvecklingssamtal och nu är vi redo att börja arbeta mot terminens uppsatta mål med var och ens personliga strategier. Vårterminen är lite längre än höstterminen men mer uppstyckad i ledigheter och nationella prov och innan vi vet ordet av står vi på sommaravslutningen. Det är därför viktigt att eleverna arbetar hårt och fokuserat redan nu i början.

Nu är de personliga handledningssamtalen igång, med fokus på terminens målsättning och att sätta sitt personliga schema. Det personliga schemat sätts utifrån elevens behov och på det sätt som eleven lär bäst. I elevens loggbok på Kunskapsporten fylls terminsplaneringen i de olika ämnena i tillsammans med ämneslärare. När den är ifylld, titta gärna tillsammans med ert barn och låt hen berätta om de strategier som behövs för att nå terminens mål.

Fokus framåt!
Som ny rektor, men som erfaren medarbetare, på Kunskapsskolan Lund vet jag att förändring tar tid och mitt mål är att arbeta strukturerat och noggrant. Jag tar fasta på en av våra fyra grundvärderingar “vi drivs av utveckling” och börjar den här terminen med att fokusera på vårt mål “studiefokuserad arbetsmiljö”. Här kommer vi se över vårt arbete på våra workshops. Workshopen är en viktig lektion där eleverna utifrån sin egen personliga målsättning arbetar med uppgifter kopplade till terminsplanering. En ämneslärare finns alltid på workshopen för att undervisa och vägleda eleven framåt. På workshoparna har eleverna möjlighet att både öva och visa sina förmågor i de olika ämnena. Ämneslagen kommer aktivt att arbeta med att koppla elevernas målsättning med arbetet i workshoparna.

Nationella prov
Datum för de nationella proven finns på skolverkets hemsida Inga ledigheter kommer att beviljas under de nationella proven.

Föräldraråd
För oss på skolan är det viktigt att länken mellan skola och vårdnadshavare utvecklas och ständigt förbättras, detta gör vi bland annat genom föräldrarådet. Vårterminens första möte med föräldrarådet är den 7 februari klockan 18:00-19:30. Är du intresserad av att vara med eller vill komma i kontakt med basgruppens föräldrarådsrepresentant: hör av er till ert barns basgruppshandledare.

Informationsmöten blivande årskurs 4 och årskurs 7
Det är många som står i kö till oss för att få börja i årskurs 4 och årskurs 7. Många kom till våra två informationsmöten i höstas och vi fick bokstavligt sitta på varandra inne i arenan. Riktigt kul att så många är intresserade av vår skola och vårt arbetssätt och ett bevis på att vi gör ett bra jobb. Nu erbjuder vi ytterligare två informationsmöten så har ni familj och vänner som vill börja hos oss, är de välkomna den 23 januari och den 31 januari klockan 18-20 här på skolan.

För mig börjar nu en spännande och ny tid att möta Kunskapsskolan i Lund i mitt nya uppdrag. Kom gärna förbi och säg hej och ta en kopp kaffe om ni har möjlighet!

Med vänlig hälsning,

Åsa Klein
Rektor Kunskapsskolan Lund
asa.klein@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.