Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Nu är vi äntligen igång med ett nytt läsår!. Det är alltid lika fantastiskt att välkomna elever tillbaka efter ett långt sommarlov. Det är nästan så man kan ta på alla känslor som rör sig i byggnaden: förväntan, nyfikenhet, blygsel, glädje och pirr i magen. Och vi, alla medarbetare på Kunskapsskolan i Lund, är mer än redo att ta hand om alla känslor på en och samma gång.

Målsättning och fokusområden
I år startar vi upp läsåret med cirka 450 elever. Det är minst sagt ett spännande år vi har framför oss. Vi har en del nyrekryteringar och vi är stolta och glada att så många lärare vill arbeta hos oss. Det är viktigt att ha legitimerade lärare och alla nyrekryteringar är legitimerade eller ska få sin legitimation under detta år. I år har vi också för första gången en socialpedagog, Sandra, på skolan. Hennes roll blir att stötta eleverna i deras sociala samvaro och att finnas till hands under skoltid.

Att stötta våra elever socialt är viktigt och vi vet att för att lyckas med sin målsättning behöver eleverna ha ett tryggt socialt nätverk. Att arbeta med trygghet och trivsel är ett av våra två stora fokusområden detta läsår. På alla nivåer behövs det sociala arbetet: i basgruppen, i ämnesundervisningen, på raster och på PH-samtalen.

Läsåret kommer genomsyras av vårt aktiva sociala arbete med långsiktiga och hälsofrämjande insatser samtidigt som vi under året kommer gå på djupet med Kunskapsskolans koncept för att ge eleverna struktur och tydlighet i planering, undervisning och ph-samtal.

Förra läsårets nior gick ut Kunskapsskolan Lund med ett meritvärde på 262 poäng. Det är ett högt och stabilt resultat som vi är mycket stolta över. Våra elever visar år efter år att förmågorna att planera sitt arbete, förstå sitt lärande och sina egna lärstrategier och att tänja sina gränser utifrån sina egna förutsättningar och därtill få chans att praktiskt och konkret testa det i sin lärandeprocess, ger resultat.

Blickar vi framåt på detta läsår kommer årets nior att prestera i samma anda som tidigare år. Vårt fokus på struktur och tydlighet i undervisning och trygghet och trivsel höjer förutsättningarna för alla elever oavsett målsättning. En personligt utformad utbildning för alla!

Samverkan
Det är inte bara våra barn som behöver tydlighet och trygghet i skolans värld. Som förälder är det inte alltid lätt att följa med i sitt barns skolgång och ibland är det svårt att stötta och hjälpa när man själv inte förstår hur Kunskapsskolan arbetar. Vi tycker det är viktigt med aktiva föräldrar och vi arbetar för en god kommunikation och samarbete mellan skola och vårdnadshavare. Därför erbjuder vi en föräldrautbildning: tisdagen den 3 september klockan 18:00-20:00 för årskurs 7-9 och torsdagen den 19 september klockan 18:15-19:15 för årskurs 4-6. Här kommer vi gå igenom vårt arbetssätt men också ge tips på hur man som vårdnadshavare bäst kan stötta sitt barn. Fokus kommer ligga på att praktiskt få testa och pröva sig fram själv. Mer info kommer komma från respektive basgruppshandledare.

Inbjudan till föräldramöten kommer efter föräldrautbildningen.

Jag vill också flagga för Kunskapsskolan Lunds föräldraråd. I föräldrarådet träffas representanter för alla basgrupper cirka 2-3 gånger per termin tillsammans med rektor och biträdande rektor. Här diskuteras olika skolfrågor utifrån ett föräldraperspektiv med fokus på samarbete mellan skola och hem. Det är ett ypperligt tillfälle att få engagera sig i sitt eget barns, men också alla andra barns, skolgång. Vill du vara med i föräldrarådet kommer det att finnas möjlighet att skriva upp sig under föräldramötet.

Allmän information om årskursens arbete och viktiga händelser kommer löpande i de veckobrev som skickas ut av basgruppshandledaren varje vecka.

Viktiga datum under höstterminen
Det finns ett kalendarium på vår hemsida men jag vill ändå uppmärksamma er på några viktiga datum under höstterminen.

Tisdagen den 3 september är det föräldrautbildning klockan 18:00-20:00 för årskurs 7-9.

Onsdag den 11 september till fredag den 13 september åker årskurs 7 på läger. Mer info kommer från arbetslaget. Våra elever kommer från många olika skolor och skolmiljöer och lägret ger en härlig möjlighet för årskursen att lära känna varandra och bli ett riktigt lag.

Torsdag den 19 september är det föräldrautbildning klockan 18:15-19:15 för årskurs 4-6.

Tisdag den 1 oktober är det studiedag och eleverna är lediga.

Tisdagen den 8 oktober är det terminens första föräldraråd klockan 18:00-19:30.

Vecka 44 är det höstlov.

Vecka 47, 18-22 oktober, har årskurs 8 prao. Samtidigt gör årskurs 6 och årskurs 9 de muntliga delarna av nationella proven i svenska, engelska och matematik.

Vecka 50, har årskurs 9 prao.

Onsdag den 11 december är det studiedag och eleverna är lediga.

Datum för de nationella proven hittar ni här. Vi beviljar ingen ledighet under nationella prov.

Nu är det dags att bege sig ut i verksamheten igen. Eleverna är i full gång att hitta sina nya skåp, lära känna nya klasskompisar och utforska sitt individuella schema; det är härligt att vara igång!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.