Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej!

Nu har vi varit igång i över en månad. Tänk vad tiden kan gå fort! Våra elever är i full gång med sin loggbok och planerar workshop, hemuppgifter och redovisningar. Våra nya elever anammar vårt arbetssätt med stor iver och vetgirighet och våra gamla elever förfinar och utvecklar sina strategier tillsammans med sina personliga handledare. Det visar sig i undervisningen där de utifrån sin loggbok får kontroll över sitt lärande och kan utmana sig själva att nå ännu lite längre.

Betygsprognos höstterminen 2019
När vi närmar oss höstlovet börjar vi också närma oss vår mitterminsprognos. Det är ett mycket viktigt verktyg för att uppmärksamma att eleverna arbetar mot sina uppsatta termins- och slutmål, utvärdera strategier och fånga upp de elever som riskerar att inte nå ett godkänt betyg till jul. Varje lärare gör en mitterminsprognos i sitt ämne på de elever hen undervisar. Den personliga handledaren tar del av prognosen och går igenom den tillsammans med eleven på ett ph-samtal. Därefter skickar lärare och elev tillsammans hem en mitterminsuppföljning om nuläget i de olika ämnena i förhållande till de uppsatta terminsmålen. Skulle en elev riskera att inte nå godkänt betyg i något ämne skickas en betygsvarning ut i ett separat mejl.

Utifrån prognosen kan sedan ämneslärare och personlig handledare tillsammans med eleven revidera strategier, schema etc, för att arbeta mot att nå uppsatta mål. Ha gärna för vana att följa med i ert barns loggbok. Det är där strukturen och arbetet planeras och utvärderas.

Gymnasieval för årskurs 9
När hösten kryper närmare är det också snart dags för årskurs 9 att på allvar börja tänka på framtiden och gymnasievalet. Det är många tankar och stora funderingar som sätts i rullning. På föräldramötet den 1 oktober, berättade vår studie- och yrkesvägledare Madeleine för vårdnadshavare om hur gymnasievalet går till och hur man där hemma kan prata och stötta på bästa sätt. På ph-samtalen och BG-tid har eleverna i årskurs 9 möjlighet att prata med sina handledare och sin kompisar kring allt som rör gymnasievalet. Varje elev får också ett personligt samtal med Madeleine.

Vår studie- och yrkesvägledare Madeleine är närvarande på skolan måndagar och fredagar och nås även på madeleine.andersson@kunskapsskolan.se

Den 17 oktober kommer hela årskurs 9 besöka gymnasiemässan i Lund tillsammans med personal på skolan. På kvällen finns det möjlighet att gå dit med vårdnadshavare. Lördag den 9 november kan man besöka ToDo-mässan i Malmö klockan 10-15.

Viktiga datum inför gymnasievalet hittar ni på https://www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum

Informationsmöten höstterminen 2019
Känner ni någon som är nyfiken på Kunskapsskolan i Lund? Är det snart dags för ett syskon att ta steget att bli elev på Kunskapsskolan? I sedvanlig ordning bjuder vi in till informationsmöten under hösten där vi berättar om vårt koncept och elever och lärare guidar runt och visar skolan. En trevlig kväll där man som gäst får känna på skolan och ställa alla möjliga tänkbara frågor.

Tipsa familj, vänner och bekanta och hälsa dem välkomna måndag den 18 november klockan 18:00-19:30 eller den 28 november klockan 18:00-19:30!

Föreläsning med BRIS
Den 17 oktober klockan 18:00-19:30 bjuder vårt fastighetsbolag Hemsö på en föreläsning med BRIS. Föreläsningen heter “Att vara en viktig vuxen” och vänder sig till föräldrar med barn i mellanstadie- och högstadieåldern. Vi har 100 platser och ni kan anmäla er via inbjudan som skickas ut i separat mejl. Det är principen först till kvarn som gäller och sedan hamnar man på väntelista. Inbjudan sköts av Hemsö.

Med det sagt, önskar jag er alla en härlig höst!

Vänligen
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.