Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Januari 2020

Hej!

Efter ett långt och förhoppningsvis avkopplande jullov är vi nu äntligen igång igen och två hela skolveckor är redan avklarade. Vi tackar för fina och inspirerande utvecklingssamtal och lärarna är i sluttampen i arbetet med att uppdatera elevernas studieplaner och målsättningar i EDS om det inte redan är gjort.

Schema
Ny termin betyder förändringar i vår schemastruktur. Eleverna byter de praktisk-estetiska ämnena och vissa förändringar i grupper och tider på schemat kan behöva göras. Varje elev har ett personligt schema hos oss, vilket är en viktig del i Kunskapsskolans pedagogiska modell. Elevernas tillhörighet i grupper fördelas efter pedagogiska skäl och utifrån organisatoriska förutsättningar (till exempel våra idrottshallstider). Det är ett stort pussel att få ihop varje elevs schema utifrån lärare, studiekompisar, kunskapsnivå, trygghet och schematekniskt men vi ser detta som en stor pedagogisk vinst. Detta medför också att förändringar ibland tar tid och vi hoppas att ni har förståelse för det. Eleverna ser sina scheman direkt på Kunskapsporten och nu ska deras ordinarie schema vara på plats och schemat för de valbara workshoparna uppdaterat på Kunskapsporten.

Schemats komplexitet gör också att det kan bli mindre fel med frånvarorapporteringen under de första veckorna. Vi skulle vilja be er vårdnadshavare att ha överseende med om det de första veckorna blir något fel när det gäller frånvaron. Om detta händer, hör av er till ert barns handledare så kan den felaktiga frånvaron korrigeras. Har ni mer generella frågor angående frånvarosystemet i skola24 mailar du till info.lund@kunskapsskolan.se

Läxläsning
Till den här terminen har vi utökat läxhjälpen till tre tillfällen under veckan: måndagar 08:15-09:15, onsdagar 14:15-15:15 och torsdagar 14:15-15:15. Till läxhjälpen är alla elever välkomna för att få stöd och guidning i läxarbetet. På ph-samtalet kan även läxhjälpen planeras inför veckan tillsammans med handledaren.

Nationella prov
Den här terminen genomför årskurs 6 och årskurs 9 nationella prov. Vi beviljar inga ledigheter under provtillfällena då det är viktigt att eleverna är på plats och genomför proven. Datum för de olika proven hittar ni på Skolverkets webbplats.

 

Vänligen,
Åsa Klein
Rektor Kunskapsskolan Lund

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.