Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!
Våren närmar sig. Vi ser fram emot de första gröna bladen på skolgården och följer med spänning vattenflödet i Höje å efter det intensiva regnandet. Det är en ynnest att ha naturen så nära och att våra elever kan ta en paus i parken. Med våren följer en intensiv termin. Första anhalten fram till sportlovet är avklarad och eleverna är i full gång. Årskurs 6 har haft sitt första nationella prov och de har varit mycket duktiga i detta nya sammanhang. Årskurs 9 är i startgroparna och påbörjar de nationella proven med moderna språk nästa vecka.

Apropå språk så kan jag stolt berätta att Kunskapsskolan Lund har gått vidare i tävlingen Språkolympiaden. Vi ska tävla i regionsfinalen i svenska, spanska och engelska. Stort grattis till alla tävlande och så spännande det ska bli att följa tävlingen. För oss är vi redan vinnare!

Föräldraenkäten
Nästa vecka, med start måndag den 2 mars, startar vår föräldraenkät. Ni, som vårdnadshavare, kommer att få enkäten utskickad via mejl. Skulle den inte dyka upp, hör av er till ert barns basgruppshandledare. Vår enkät är ett viktigt verktyg för att bibehålla hög kvalitet. Vi behöver era tankar och åsikter för att identifiera förbättringsområden och utveckla vår verksamhet. Enkäten ger oss möjlighet att både identifiera utvecklingsområden men också utvärdera det arbete vi gör. Era åsikter är viktiga!

Årets utvecklingsarbete ser vi redan nu resultat av. Det är inget arbete som man skyndar fram men jag är otroligt stolt över hur långt vi har kommit. Alla elever använder nu loggboken, ett av våra viktigaste verktyg för det personliga lärandet och alla lärare arbetar mot att ha samsyn i undervisningen, något som skapar förutsägbarhet och trygghet.

Riskbedömning Coronaviruset
Avslutningsvis vill jag uppmärksamma er om den rådande situationen kring Coronaviruset. Coronaviruset fortsätter tyvärr att sprida sig runt om i världen och Folkhälsomyndigheten har nu förändrat sin riskbedömning. Risken bedöms vara hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Folkhälsomyndighetens direktiv är att man kontaktar sjukvården direkt om man uppvisar symptom.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens direktiv, dessa hittar ni via denna länk. I nuläget är rekommendationen att man kan leva som vanligt och gå till skolan om man känner sig frisk. Får man sjukdomssymptom ska man stanna hemma och kontakta vårdguiden för vidare råd. Vi följer även Folkhälsomyndighetens råd gällande förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner och uppmanar eleverna att vara noggranna med att tvätta händerna regelbundet. Vi kommer att vara extra uppmärksamma på eventuella sjukdomssymptom.

Om ni har varit i ett drabbat område och är osäkra på hur ni ska hantera ert barns skolgång kontakta mig.

Vänligen,
Åsa Klein
Rektor

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.