Ansök
Om oss
Åsa Klein Rektor Kunskapsskolan Lund

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

April 2020

Hej!

Det är en omtumlande tid vi har bakom oss. Vi har alla varit tvungna att möta en oro och en samhällelig förändring vi inte vet något om. Vi försöker alla hitta en ny vardag att förhålla oss till och skapa struktur och trygghet i. Situationen är fortfarande utmanande och mycket av det planerade får stå tillbaka. Vi fokuserar våra insatser på att bedriva en så normal undervisning som möjligt.

Arbete på skolan
Jag vill tacka er för att ni är uppmärksamma på symtom och låter era barn stanna hemma vid snuva, hosta, halsont och ont i kroppen. Nu börjar även pollensäsongen komma igång och en del är osäkra på om det är förkylningssymtom eller allergi de känner av. Vår skolläkare rekommenderar att de som har symtom och har svårt att bedöma om det beror på allergi eller inte ska stanna hemma och ta sin allergimedicin. Om allergimedicinen hjälper och elevens symtom försvinner eller minskar så är eleven välkommen tillbaka till skolan. Om allergimedicinen inte har någon effekt stannar man hemma.

En del håller sina barn hemma på grund av oro. För att eleverna inte ska få ogiltig frånvaro måste sjukanmälan göras, oavsett orsaken till frånvaron. Om man är hemma på grund av oro för sig själv eller för en familjemedlem behöver vi veta det och tillsammans med till exempel läkare, göra upp en plan för frånvaron.

Vi kommer att stötta de elever som är hemma i den utsträckning vi kan så att de inte halkar efter. Jag vill dock vara tydlig med att vi inte kan tillgodose elevernas utbildning fullständigt om de inte är i skolan. Det är först om regeringen och myndigheter beslutar att skolorna ska stänga som vi kommer att gå över till distansundervisning. Vi har inte möjlighet att bedriva vanlig undervisning i skolan och undervisning på distans samtidigt, eftersom det kräver för mycket tid av lärarna. I nuläget har vi också större frånvaro bland medarbetarna än normalt och de lärare som är på plats behöver fokusera på eleverna i skolan. Om ett beslut om att stänga grundskolorna tas kommer vi givetvis att fokusera till 100 procent på att eleverna ska nå sina mål, även med de förutsättningarna.

De elever som är hemma kan följa undervisningen från Kunskapsporten där all information finns på förstasidan. Vårdnadshavare loggar in med sitt barns inloggning.

Det är härligt att se att alla hjälper till, elever som medarbetare, för att behålla undervisningen så normal som möjligt och bidra till Kunskapsskolans anda och arbetssätt.

Betygsprognos
På grund av rådande omständigheter har vi skjutit något på vår mitterminsprognos. Under denna vecka har lärarna gått igenom om eleverna ligger i fas med sina uppsatta slutmål och terminsmål. Under vecka 16 påbörjas ph-samtal med eleverna kring prognosen och elev och handledare skickar ett mitterminsuppföljningsmejl hem. I de fall en elev riskerar att inte nå godkänt i något ämne får ni även där hem ett mejl om detta tillsammans med en handlingsplan.

Nationella prov
Förra veckan meddelade Skolverket att vårterminens nationella prov ställs in. Det innebär att lärarnas bedömning kommer att vila på andra underlag. Det mesta av bedömningsunderlaget finns redan och om någonting saknas eller om någon ligger och väger mellan två betyg kommer lärarna att se till att samla in det underlag som behövs.

Nu tar eleverna ett välförtjänt påsklov. Denna vecka har det varit “restfest” och eleverna har haft chans att arbeta ifatt och ta igen missat arbete. Det har varit en fantastisk aktivitet och det är härligt att se hur de tar ansvar för sitt lärande och planerar in sina ämnen och redovisningar.

Jag önskar er alla en glad påsk!

Med vänlig hälsning,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.