Ansök
Om oss
Åsa Klein Rektor Kunskapsskolan Lund

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Hej,

Det är en månad sedan förra rektorsbrevet och tiden nu är tudelad: det går fort, precis som det brukar vid den här tiden när våren sätter igång och sommaren närmar sig men det går också långsamt när vi på ett helt annat sätt förhåller oss till världen runtomkring oss.

Fortsatta rekommendationer
I skolans värld är mycket som vanligt. Folkhälsomyndigheten har inte ändrat på sina rekommendationer att friska barn utan symtom ska vara i skolan. Vi strävar naturligtvis efter att minska smittspridning så mycket det bara går men vi har hela tiden vårt grundläggande uppdrag att i första hand ta hänsyn till. För många elever är skolan en trygg plats där vardagen tillåts vara nästintill normal.

Vi har tittat över de åtgärder som vi kan göra för att minska smittspridning och följande åtgärder har hittills satts in:

  • ökad städning med till exempel mer avtorkning av handtag och bord
  • ökade påminnelser till eleverna att tvätta händerna och använda handsprit
  • fler skyltar vid bland annat matbespisningen
  • köksredskap byts ut ofta
  • påminnelse om att hålla avstånd i matkön med hjälp av tejpmarkeringar
  • påminnelse om att ta rast utomhus (gäller framför allt högstadiet)
  • på högstadiets föreläsningar lyfts en klass ut och får föreläsning på morgonsamlingen så eleverna kan hålla avstånd i Aulan
  • vid undervisningspass kan varje lärare utnyttja de möjligheter vi har för att sprida ut gruppen, ha lektioner utomhus etc.

Inför sommaren
Vi sitter just nu och tittar över hur avslutningsveckan kommer att se ut. Vi behöver frångå våra tidigare traditioner och kommer att behöva dela upp avslutningen på ett helt annat sätt än förut, när alla elever träffats tillsammans ute på skolgården. Vi tittar på de olika möjligheter vi har för att göra mer uppdelade aktiviteter sista veckan, att streama avslutningen och att ge våra nior ett fint avslut trots de restriktioner som finns. Vi återkommer med mer detaljerad information för varje årskurs.

Föräldrarådet
Det är fantastiskt och oerhört värdefullt att ha ett så aktivt föräldraråd! De har varit på studiebesök på skolan, diskuterat ordningsregler och förväntansdokument. De har också kommit med ovärderlig återkoppling kring vårt ständigt pågående arbete på skolan genom alla inskick från er föräldrar och vårdnadshavare. Ordförande Pauline har axlat sin roll med förträfflighet men kliver till hösten åt sidan då hennes barn går ut högstadiet. Om någon vill ta över ordförandeskapet, eller vill nominera någon till posten, hör av er till Pauline på pauline.ottergren@gmail.com. Vi hoppas att restriktionerna lättar och att vi kan ta nya tag till hösten!

Vecka 20 - “restfest”
Nästa vecka har vi “restfest”. Det är en fokusvecka för eleverna att arbeta ifatt de mål som de av någon anledning inte har nått ännu. Vi väljer att lägga denna extra restfest lite innan terminsavslut utifrån hur den här terminen har sett ut för många med extra mycket frånvaro. Titta gärna tillsammans med ditt barn på terminsplaneringen och veckoplanering för att få en inblick i hur just ditt barns restfest kommer att se ut.

Vänligen,
Åsa

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.