Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Juni 2020

Hej!

Jag är så stolt över våra elever och alla medarbetare. Jag vet inte hur många gånger jag den här terminen har skrivit att det är en märklig och konstig tid vi har varit mitt uppe i. Och ändå, trots alla förändringar, all oro, alla rekommendationer och restriktioner har elever och medarbetare ställt om, kämpat och behållit lugn och en vardag här på Kunskapsskolan Lund.

Nu är det sommar och vi går mot ett mycket välförtjänt lov.

Föräldrarådet
Jag vill rikta ett varmt tack till Pauline Ottergren för ordförandeskapet i Kunskapsskolan Lunds föräldraråd. Vi har under detta läsår arbetat fram en fin struktur och en agenda som lyfter alla föräldrars engagemang och driv på vår skola. Till nästa läsår välkomnar vi Hans-Christian Becker som ny ordförande och jag ser fram emot att fortsätta föräldrarådets arbete framåt.

Läsåret 19/20
När jag tittar tillbaka på läsåret 19/20, ser jag ett läsår där de små förändringarna gav stora resultat. I vår stora enkät, som genomfördes i början på mars, ökar vi nöjdheten hos både er föräldrar och hos eleverna genom vårt arbete med tydlighet i vår organisation och en klassrumsstruktur som är lika för alla. Vi har förstärkt Kunskapsskolans stomme med ph-samtal och loggbok och det är härligt att se hur eleverna i samtalen äger sitt lärande och de strategier som föds där. Detta är något vi kommer fortsätta arbeta med och förfina under nästa läsår.

Både ni föräldrar och eleverna upplever att eleverna trivs på skolan och att de känner sig trygga här. Detta år har vi arbetat dels med att förstärka vårt elevhälsoteam med en ny socialpedagog och dels med trygghet och trivsel på ett brett plan, där trygghet och trivsel skapas både i vår undervisningsstruktur, hos elevernas förväntningar och i tydlighet kring regler och förhållningssätt. Även detta arbete är något vi inte låter vara avklarat utan det är i ständig utveckling och något vi alltid utvärderar och analyserar.

Läsårsstart 20/21
Läsåret 20/21 startar den 18-19 augusti med utvecklingssamtal. Er basgruppshandledare skickar ut bokningar för samtal och eleverna förbereder sina samtal under den sista skolveckan. Titta tillsammans där hemma på ert barns presentation innan utvecklingssamtalet. Den första gemensamma skoldagen är torsdag den 20 augusti med start 08:15.

Till sist vill jag tacka för fint samarbete och engagemang. Jag önskar er en glad sommar och på återseende i augusti!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.