Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Äntligen skolstart! Jag önskar er varmt välkomna till läsåret 2020/2021 och ett extra varmt välkommen till alla er nya föräldrar och vårdnadshavare. Det spelar ingen roll hur många skolstarter jag har bakom mig, det är lika härligt, pirrigt och förväntansfullt varje gång. Och nu, när eleverna inte ens har börjat, har alla medarbetare satt igång med planering, strukturer och förberedelser för att kunna möta alla elever på bästa sätt. Ett mycket viktigt arbete för att lägga en bra grund för hela läsåret. Jag kan riktigt ta på medarbetarnas fokus och koncentration.

I det här, för läsåret, första rektorsbrevet ska jag informera om det kommande läget i och med de restriktioner som fortfarande råder i vårt samhälle. Precis som det inte riktigt blev en vårtermin som vi var vana vid, kommer hösten också att präglas av Coronaviruset. Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och försöker efter våra förutsättningar att minska kontakt och risk för smitta.

Utvecklingssamtalen sker digitalt
Vi hade hoppats på att vi kunde få träffa er alla på plats i skolan men i och med rådande situation och för att undvika trängsel så behöver vi förlägga våra utvecklingssamtal digitalt. Det kommer gå till så att på den tid ni har inbokat för utvecklingssamtal med ert barns handledare kommer ni följa en länk via Google Meet och komma till ett digitalt möte där ni både ser och hör handledaren. Man kan använda en dator eller sin telefon för att komma till mötet och man behöver vara uppkopplad till Internet. Mer ingående information, med steg för steg-instruktioner och länken till mötet kommer komma från handledaren. Vi kommer också följa upp utvecklingssamtalen veckorna efter skolstart. Om ni av någon anledning inte kan delta i ett digitalt utvecklingssamtal så ber jag er kontakta ert barns handledare så får vi hitta en lösning.

Skolstart
När de digitala utvecklingssamtalen är genomförda är det dags för skolstart! Torsdagen den 20 augusti träffas eleverna klockan 08:15 på morgonsamling i sitt basgruppsrum. För nya elever kommer vi möta upp, guida rätt och finnas till hands från första stund. De två första skoldagarna kommer bland annat präglas av att få information, komma tillrätta, få sitt schema och sina grupper, gå igenom ordningsregler och förväntansdokument och lära känna varandra och vår skola, för att sedan vara redo att gå in i undervisning måndag den 24 augusti.

Information under terminen
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan i Lund får du information om vad som händer från lite olika kanaler. Ungefär en gång i månaden skickar jag ut rektorsbrev med generell information kring livet på Kunskapsskolan, vår organisation och vad som händer och vad vi gör. En gång i veckan, på fredagar, skickar basgruppshandledaren ut ett veckobrev. Här kommer du bland annat få påminnelser om särskilda händelser som rör ditt barns årskurs, information om vad årskursen arbetar med och annat som händer i och kring årskursen.

Om du har specifika frågor rörande ditt barn om händelser på skolan, skolutveckling och allmänna frågor vänder du dig i första hand till basgruppshandledaren. Basgruppshandledaren har det övergripande ansvaret och är också den som träffar ditt barn i personligt samtal och på basgruppssamlingar. Du når basgruppshandledaren lättast via mejl och de svarar oftast under eftermiddagen, efter klockan 15, då eleverna gått hem.

Om det är något som rör ett ämne specifikt går det också bra att mejla elevens ämneslärare. Alla mejladresser och telefonnummer hittar ni på vår hemsida kunskapsskolan.se/lund under fliken “Medarbetare”.

Behöver ni prata med mig når ni mig på asa.klein@kunskapsskolan.se eller på telefon 0733-15 75 29.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss med frågor och vi svarar så snabbt som möjligt!

Under höstterminen
Just nu tittar vi på hur vi ska ställa om en hösttermin med de restriktioner som finns. Undervisningen kommer att fortgå precis som vanligt men vi kommer att behöva tänka om vad gäller exempelvis föräldramöten och vår föräldrautbildning. En sak är i alla fall säker: på ett eller annat sätt kommer vi att hålla både föräldramöte och föräldrautbildning! Vi återkommer med datum och i vilket format.

Välkomna till ett nytt läsår!

Med vänlig hälsning,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.