Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 21 augusti - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

21 augusti 2020

Hej!

Ett stort tack för alla samtal. Även om vi inte fick träffas på samma ställe så blev det utvecklande och varma samtal genom datorskärmen och det blev nästan som vanligt. Jag hör på mina handledare hur de berättar om de elever som går här sedan tidigare hur de har utvärderat förra året, hittat nya strategier och hänger kvar i det som fungerar. Hur de vrider och vänder på sina målsättningar och hur de utmanar sig själv med stöd från oss och från er. Det är fantastiskt att få följa med på den resan! Och alla nya elever som går in i samtalen med erfarenheter och upplevelser och som får sätta ord på det nya som ska komma. Berätta om förväntningar och målsättningar. De hittar fasta punkter att bygga höstens samtal på och sätter första spadtaget i marken mot att bli en Kunskapsskoleelev. Som vi längtat efter att få ta emot er!

Nu har eleverna startat upp läsåret 2020/2021 med bravur. Det har gåtts igenom ordningsregler, lärarnamn, schema, mattider, vilka workshops kompisarna har valt, placeringar i klassrum och så vidare. Vi skapar struktur tillsammans för att kunna sätta igång med den personligt utformade utbildningen på måndag. Vi ber om er förståelse för att den första riktiga skolveckan kan bli lite rörig. Eleverna ska forma sitt schema, grupper kan komma att bytas, rutiner ska befästas och vi ska se till att alla elever hittar sin utformning här på Kunskapsskolan i Lund. Vi vet att vi behöver ändra ibland, det ingår. Och vi hjälper alltid till om det blir tokigheter. Kontakta ditt barns handledare om du har frågor under den här första tiden.

Kunskapsskolans riktlinjer för att minimera risken för smittspridning av covid-19 Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas.


Alla elever som är friska och symtomfria ska vara i skolan. Det gäller även om familjemedlemmar är sjuka eller har symtom. Elev som har symtom eller är sjuk ska sjukanmälas på vanligt vis, via skola24.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar hittar ni via denna länk. Om man har generella frågor om covid-19 kan man ringa till 113 13.

Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte.

På Kunskapsskolan i Lund informerar vi alla elever om de rekommendationer som finns och vi anpassar vår verksamhet utifrån våra förutsättningar. Några exempel på de åtgärder som vi kan göra är:

  • Ökar avstånd mellan sittplatser om det är möjligt
  • Undviker större samlingar av elever, till exempel storföreläsningar.
  • Minimerar aktiviteter som samlar många personer och som sker utanför skolområdet.
  • Ser över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus exempelvis idrotten.
  • Fortsätter att påminna eleverna om att tvätta händerna och att hålla avstånd.
  • Uppmuntrar elever till rast utomhus. Vi har utökat bemanningen vid raster för att möta eleverna utomhus.

Målsättningar 2020/2021
I år fortsätter vi att intensifiera vårt arbete med trygghet och trivsel. Utifrån förra årets fina resultat i elev- och föräldraenkäten och en årskurs 9 som gick ut med ett meritvärde på 265 poäng, ser vi att vi är på rätt väg. Trygghet och trivsel och goda studieresultat går hand i hand. Att arbeta med tydlighet och gemensamma strukturer i undervisningen skapar en förutsägbarhet för våra elever där förväntningarna både kan vara överskådliga och höga. Vi har, som jag skrev ovan, utökat vår rastaktivitet och alla medarbetare på skolan kommer under veckan vara ute under raster för att skapa relationer och vara en trygg vuxen.

Vi kommer under året också att arbeta för att eleverna ska känna ett större stöd från Loggboken och Kunskapsporten. Att arbeta utifrån sina målsättningar och arbeta med utvärderingar, testa nya strategier och se en progression ökar den egna motivationen att nå ännu lite längre. Ni kommer att kunna följa ert barns årskurs och det som händer i de veckobrev som skickas ut varje fredag.

Föräldramöten, föräldrautbildning och föräldraråd
I och med rådande restriktioner kommer vi att fortsätta på den digitala vägen för att hålla våra möten där vi samlar många människor. Det betyder att vi kommer ha digitala föräldramöten och att vi kommer hålla vår föräldrautbildning digitalt. Vi har dock inte fastställt datum än utan ber att få återkomma med den informationen.

Kunskapsskolan i Lund har ett aktivt föräldraråd där minst en vårdnadshavare från varje basgrupp finns representerad. Föräldrarådet bistår ledningen i diskussioner som rör skolans verksamhet och diskuterar också hur vårdnadshavare och föräldrar kan stötta och hjälpa sitt barn på bästa sätt utifrån Kunskapsskolans arbetssätt. Är du osäker på vem som är din basgrupps representant hör av dig till ditt barns handledare eller till föräldrarådets ordförande Hans-Christian Becker på hcb@alumni.chalmers.se

Jag önskar er en fin start på hösten!

Vänligen,
Åsa KleinVill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.