Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej,

De 10 första veckorna av höstterminen vaggade in oss i en känsla av det normala. Det har som vanligt i början av hösten, varit tuffa veckor med mycket arbete utan extra ledighet. Vi har satt struktur och tydlighet, hittat vanorna och varandra. Eleverna är igång med steg och kurser. De har testat lärstrategier på workshop, övat och återkopplat, redovisat och utvärderat. Det går att ta på känslan när eleverna fokuserar på sina mål!

Betygsprognos
I vecka 42 startade lärarna prognosarbetet. På Kunskapsskolan är prognosarbetet som en mitterminsuppföljning där lärarna i varje ämne tittar på varje enskild elev, dess målsättningar denna termin och de långsiktiga målsättningarna till årskurs 6 eller årskurs 9.

Utifrån detta tittar lärarna över sina planeringar, om det behövs göras några ändringar för att möta elevgrupperna och elevernas personliga målsättningar. De elever som riskerar att inte nå sina terminsmål pratar handledarna med på ph-samtalet och försöker hitta nya strategier och vägar för att arbeta mot målet. I de fall eleven riskerar att inte nå godkänt betyg denna termin skrivs en handlingsplan i EDS och vårdnadshavare informeras via mejl.

Mitterminsuppföljningen hittar ni antingen i ert barns loggbok eller så har ni fått den via mejl. Har ni frågor eller funderingar kring mitterminsuppföljningen kontaktar ni ert barns handledare eller ämneslärare.

Muntliga nationella prov i årskurs 6 och 9
Från och med vecka 46 till och med vecka 50 drar vi igång med de muntliga nationella proven i svenska, matematik och engelska. I svenskan får eleverna en viss förberedelse på skolan medan man i matematik och engelska gör provet utan förberedelser.

Att arrangera ett muntligt nationellt prov kräver plats och lärare. I vanliga fall brukar vi under dessa dagar ha workshop med blandade elevgrupper för att frigöra tid och klassrum för att genomföra de nationella proven. Detta är inte något vi vill göra i år på grund av situationen kring covid-19. För att minska trängseln på skolan och för att inte blanda elevgrupper som i vanliga fall inte har undervisning tillsammans har vi beslutat att vissa årskurser kommer ha distansundervisning den dag eller de dagar som det muntliga nationella provet pågår. Detta gäller eleverna i årskurs 7-9 och de elever som ska arbeta hemma får uppgifter från skolan och har sedan kontakt med lärare via länk under hela den tid som distansundervisningen pågår. Vi kommer i god tid informera de elever och de vårdnadshavare som det gäller. Informationen kommer från handledaren.

Julavslutningen
Julavslutningen är fredag den 18 december. Den kommer hållas i respektive basgrupp. På grund av den rådande pandemin kan vi tyvärr inte ta emot vårdnadshavare på skolan. Avslutningen sker på förmiddagen. Vi återkommer med exakta tider.

Läget på skolan
När någon blir bekräftat sjuk i covid-19 får jag som rektor information om detta, antingen av den som är bekräftat sjuk, dennes vårdnadshavare eller direkt från vården. Om personen i fråga har varit på skolan inom 24 timmar från första symtom skickas information ut till de vårdnadshavare vars barn har varit i kontakt med den som är bekräftat sjuk. På grund av den sekretess som råder kan jag inte informera om vem som är bekräftat sjuk eller kommentera personens hälsotillstånd. Ni kan läsa mer på smittskyddet hemsida.

Under denna vecka har vi anpassat skolan på olika sätt bland annat genom att dela upp mattiderna under lunchen så trängseln i matsalen minskar. Vi har haft all idrottsundervisning utomhus och eleverna har inte behövt byta om. Vi går igenom rekommendationerna på varje morgonsamling. Eleverna har varit mycket duktiga på att gå ut på sin lunchrast och jag upplever att alla gör sitt bästa för att vi ska ha en trygg miljö på skolan.

Nu gäller det att fortsätta hålla i och hålla ut. Skolan är fortsatt öppen och eleverna är välkomna till skolan så länge de är friska och symtomfria. Om eleven inte är sjuk, inte har symtom eller fått särskilda restriktioner från vården förväntas eleven komma till skolan. Självklart är det extra viktigt att alla är uppmärksamma på symtom, är noggranna med att tvätta händerna och stannar hemma vid minsta symtom. Vid symtom ska man testa sig för covid-19, mer information om hur det går till hittar ni på 1177 Vårdguidens hemsida.

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.