Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej,

Tänk att vi är här nu. Mörkret har omslutit oss och höstterminen har övergått till vinter. Om än en regnig sådan. Och nu är det dags för jullov!

Det har varit en termin där alla elever inte bara har kämpat med sitt skolarbete, att lära sig nya saker och klura på sitt eget sätt att lära. Det har varit en termin där pandemin som överrumplade oss i våras blev vardag på riktigt och något som vi alla fått förhålla oss till utifrån våra egna erfarenheter och förutsättningar. Det har ibland varit skrämmande och ovisst men jag är oerhört glad och tacksam att vi under hösten har kunnat få fortsätta vara en fast punkt i era barn och ungdomars liv. Det har blivit förändringar och förhållningssätt som vi inte är vana vid och vi har hjälpt varandra och stöttat varandra under hela tiden.

Det känns tryggt och vi står rustade inför de utmaningar som vårterminen kan komma med!

Utvecklingssamtal
I dagarna, om ni inte redan fått det utskickat, får ni bokningsbara tider till utvecklingssamtalen den 7 eller 8 januari 2021. Även denna gång kommer vi att genomföra utvecklingssamtalen digitalt. Eleverna har förberett sitt samtal denna vecka. Titta gärna tillsammans med ert barn på presentationen och i EDS och prata kring målsättningar utifrån Kunskapsskolans TUR-mål: Tydliga, Utmanande, Rimliga.

Informationsfilmer
I den rådande pandemin kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att ha våra populära informationsmöten för nya elever. Har ni familj, vänner och bekanta som är nyfikna på vår skola så tipsa dem om våra informationsfilmer som ligger på vår hemsida kunskapsskolan.se/lund. Där berättar vi bland annat om Kunskapsskolans arbetssätt och våra fina elever ger en digital rundvandring på skolan.

Medarbetarundersökning
Under hösten genomförs Kunskapsskolans medarbetarenkät. Precis som elever och vårdnadshavare får våra medarbetare utvärdera och svara på frågor om allt från trivsel till arbetsmiljö. Resultatet från undersökningen bearbetas på skolan och vi lyfter det som medarbetarna tycker är positivt för att arbeta vidare med och vi lyfter det som vi behöver utveckla. Det arbetet sker under våren och blir en del i det övergripande utvecklingsarbetet. Vid läsårsslut utvärderas arbetet för att blicka framåt på det nya läsåret.

Sammanställning av ogiltig frånvaro i terminsbetygen
I terminsbetygen ska en sammanställning av elevernas ogiltiga frånvaro under terminen presenteras. På grund av ett administrativt fel i vårt nya elevadministrationssystem kommer vi i år inte få till den ogiltiga frånvaron på terminsbetygen. Denna kommer istället presenteras för er vårdnadshavare och elever på utvecklingssamtalet i januari.

 

Jag är stolt över våra elever, deras engagemang och deras klokhet. Jag är stolt över mina medarbetare och deras oförtrutna arbete att alltid finnas nära till hands, guida och tillsammans hitta varje elevs väg till lärande. Det är Kunskapsskolan!

Jag önskar er en fin julhelg och ett gott nytt år!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.