Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 15 januari - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

2021-01-15

Hej,

Det är tvära kast och snabba omställningar. Nu har det gått en vecka där eleverna på högstadiet har undervisats på distans. Trots att vi i små omgångar har testat på den digitala undervisningen har det varit mycket nytt, osäkerhet och trevande. Och konstigt vore ju något annat. Men i sann Kunskapsskoleanda har också våra elever och medarbetare tagit sig an förändringen med lugn, nyfikenhet och optimism. De har tillsammans hittat vägar och möjligheter och skapat rutiner i allt det nya. Vi saknar våra högstadieelever på plats men är stolta och glada över det arbete och den disciplin de nu visar och vi hoppas att vi kan vara en del i att minska smittspridningen och förhoppningsvis snart se slutet på denna pandemi.

Skönt är det då att ha vårt mellanstadie på plats! De fyller skolan med sina skratt, sin entusiasm och arbetsglädje. På mellanstadiet fortsätter vi följa de anpassningar vi gjort för att minska smittspridning. Vi blandar inte undervisningsgrupper, vi påminner om handhygien och erbjuder eleverna handsprit, eleverna har rast ute och vi sprider ut dem i matsalen.

Riktlinjer för covid-19
När någon som är på skolan blir bekräftat sjuk i covid-19 får jag som rektor information om detta, antingen av den som är bekräftat sjuk, dennes vårdnadshavare eller direkt från vården. Om personen i fråga har varit på skolan inom 24 timmar från första symtom skickas information ut till de vårdnadshavare vars barn har varit i kontakt med den som är bekräftat sjuk. På grund av den sekretess som råder kan jag inte informera om vem som är bekräftat sjuk eller kommentera personens hälsotillstånd. Ni kan läsa mer på smittskyddet hemsida.

Självklart är det extra viktigt att alla är uppmärksamma på symtom, är noggranna med att tvätta händerna och stannar hemma vid minsta symtom. Vid symtom ska man testa sig för covid-19, mer information om hur det går till hittar ni på 1177 Vårdguidens hemsida.

Kunskapsskolan följer noga samhällsutvecklingen och jag informerar direkt vid förändringar. Har ni frågor eller funderingar som är relaterade till corona är ni välkomna att kontakta mig på asa.klein@kunskapsskolan.se eller på telefonnummer 0733-157529.

Utvecklingssamtal
Jag hoppas att ni har haft fina utvecklingssamtal där era barn har funderat kring strategier, kortsiktiga och långsiktiga mål och lärande i stort. Om ni inte har haft ett samtal ännu så hör av er till ert barns handledare och boka en tid om detta inte redan är gjort.

Utvecklingssamtalen lägger grunden för terminens arbete. Utifrån de mål som sätts upp kommer eleven och handledaren utforma de personliga handledningssamtalen. Genom dessa samtal kan eleven bland annat hitta verktyg att pröva olika lärstrategier, hitta sin lärtakt, öva på planering och uppföljning och utvärdera och ompröva. Viktiga förmågor för framtiden.

Gymnasievalet
Snart är det dags för det preliminära valet till gymnasiet för eleverna i årskurs 9. Ansökningstiden är den 15 januari till den 15 februari. På plats har vi Madeleine Sundbäck, studie- och yrkesvägledare för att hjälpa eleverna med detta första preliminära val. Ni når henne lättast på madeleine.sundback@kunskapsskolan.se Tyvärr har pandemin stoppat de populära öppet hus-träffarna på gymnasieskolarna och möjligheten att skugga men gymnasieskolorna har bra digital information. Madeleine kommer också skicka hem inloggningsuppgifter till gymnasievalet med vanligt postgång nu när vi inte kan dela ut dem på skolan. Håll utkik i brevlådorna.

Nationella prov
Under slutet av december gick Skolverket ut med att resterande delar av de nationella proven för årskurs 6 och 9 är inställda. För den muntliga delen som gjordes i höstas finns bedömning i EDS. Ämneslärarna kommer se över om det finns delar av elevernas förmågor i ämnet som de behöver få mer kunskap om och planerar undervisningen efter det.

Handledare
Lärarna på Kunskapsskolan har två roller. De är inte bara skickliga ämneslärare utan också skickliga handledare. En handledare coachar eleverna individuellt och i grupp och övar eleverna i att äga sitt lärande. Handledarna har överblick, både på den individuella elevens progression men också på sin basgrupps utveckling. Om du som vårdnadshavare har funderingar kring ditt barns progression eller annat som rör skolan vänder du dig i första hand till ditt barns handledare. Du når handledaren enklast via e-post. På Kunskapsskolan har vi elevtid från klockan 08:00 till 15:15 alla dagar och därefter har lärarna möjlighet att svara på frågor om de inte haft tillfälle under dagen. Ett tips är att regelbundet gå in på ditt barns EDS och tillsammans titta på bedömningar och kommentarer för att följa progression och utveckling.

Välkomna tillbaka till skolan på det ena eller det andra sättet! Nu hoppas vi på lite mer vinter innan vi går mot vår och värme och förhoppningsvis en lite mer vanlig skoltillvaro.

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.