Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 26 mars - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Hej,

Halva terminen är gången och även om vi fortfarande har en årskurs på distans varje vecka så infinner sig den där härliga vårterminskänslan av förväntningar, hårt arbete och spritt i benen.

Fortsatt alternerad distansundervisning för årskurs 7 och 8
I enlighet med Smittskydd Skånes rekommendationer och Lunds kommuns beslut kring distansundervisning fortsätter vi efter påsklovet att ha årskurs 7 och 8 alternerande på distans. Vecka 14, som börjar på tisdag den 6 april välkomnar vi årskurs 8 till skolan och årskurs 7 startar på distans. Vecka 15, som börjar på måndag den 12 april välkomnar vi årskurs 7 till skolan och årskurs 8 övergår till distansundervisning.

För att successivt återgå till närundervisning för alla elever utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och råd kommer vi i första hand titta över de praktisk-estetiska ämnena och öka upp tiderna för eleverna där. Det kan betyda att elever får ta sig in till skolan för att ha till exempel bild och musik även om årskursen är på distans. Varje arbetslag kommer i god tid att informera om detta.

Ta med dator och laddare hem under lovet
Vi vet att rekommendationer kan ändras snabbt. För att vara på den säkra sidan ber vi eleverna att ta sin dator och sin laddare med sig hem om det skulle bli som efter sportlovet att högstadiet får distansundervisning i en vecka. Mellanstadiet behöver inte ta med sig datorer hem. Skulle det mot förmodan bli distansundervisning på mellanstadiet löser vi det med utdelning av datorer.

Jag vill också skicka en påminnelse om att det är en veckas karantän som gäller vid hemkomst efter utlandsresor.

Elev- och föräldraenkät
Ett stort tack för er medverkan i vår föräldraenkät. Er röst är viktig i vårt arbete att alltid arbeta tillsammans och utveckla oss. Med ett minst sagt annorlunda år bakom oss finns det många lärdomar att ta del av och våra elever och ni föräldrar är tillsammans med oss det som skapar Kunskapsskolan Lund, nu och i framtiden.

Mitterminsuppföljning
Arbetslagen och ämneslagen är i full färd att se över vår mitterminsuppföljning. Det är en viktig del i vårt kvalitetsarbete för att följa upp elevernas målsättning och vår undervisning. Efter påsklovet kommer eleverna och de personliga handledarna att ha ett mitterminssamtal kring nuläge, målsättningar, strategier och fortsatt väg framåt. Ett mejl kommer också gå hem med information kring samtalet.

För de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, denna termin, kommer den personliga handledaren skicka hem information om detta. Ämnesläraren gör sedan en handlingsplan för att hjälpa eleven att nå målen utifrån elevens förutsättningarna. Undrar ni över något är det bara att kontakta ämneslärare i respektive ämne eller elevens personliga handledare.

Vi ser fram emot lite varmare väder och förhoppningsvis en lättnad i restriktioner och rekommendationer. Det är fortfarande viktigt att vi är uppmärksamma på symtom och att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och att vi håller i och håller ut. Jag hoppas innerligt att vi snart kan vara en full skola. Vi ser fram emot att kunna vara ute mer och få ta del av vår vackra park i full vårskrud.

Jag önskar er en fin påsk!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.