Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 14 april - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Vår förhoppning var att vi till vecka 16 skulle kunna öppna upp skolan med närundervisning för alla årskurser på högstadiet. Vi följer smittspridningen i Skåne noggrant och gör självklart vårt yttersta för att hjälpa till att hålla smittspridningen nere. Då vi har elever från många olika kommuner som reser långt till skolan är det särskilt viktigt att vi undviker trängsel, både på skolan och i kollektivtrafiken.

Fortsatt alternerad distansundervisning årskurs 7 och 8
Vi har tillsammans med vår huvudman och utifrån Smittskydd Skånes rekommendationer beslutat att förlänga vår alternerande distansundervisning för årskurs 7 och årskurs 8 med ytterligare två veckor. Beslutet grundar sig i att det fortsatt finns en stor smittspridning i regionen och att vi redan sedan tidigare uppfyller smittskyddets nya rekommendation om att minst två tredjedelar av högstadieeleverna ska vara på plats i skolan. Vi har även svårt att undvika trängsel på ett tillfredsställande sätt med nuvarande smittspridning, både i kollektivtrafiken och i skolan, om samtliga elever är på plats samtidigt.

Detta betyder närundervisning för årskurs 8 och distansundervisning för årskurs 7 vecka 16 (19-23 april) och närundervisning för årskurs 7 och distansundervisning för årskurs 8 vecka 17 (26-30 april). Precis som under tidigare distansundervisning tar vi in de elever som behöver vara på plats på skolan. Har du som vårdnadshavare funderingar kring detta hör av dig till ditt barns handledare.

Vi vill invänta en mer långsiktig och stabil nedgång i smittspridningen innan vi går tillbaka till 100% närundervisning. Vi hoppas på att smittspridningen kommer minska så att vi kan öppna upp för närundervisning för hela högstadiet den 3 maj.

Förebyggande åtgärder
Fortsatt gäller såklart våra förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan. Vi uppmanar eleverna att tvätta händerna och använda handsprit, vi har inte stora samlingar med elever, vi håller avstånd i den mån det går, vi placerar elever utifrån basgrupp eller årskurs på lektionspass och workshopar. Vi uppmanar också eleverna att vara ut på rasterna. Vi tar inte heller emot externa besökare på skolan och vi har förstärkta städinsatser tills vidare.

Då många ungdomar får diffusa symtom, är det viktigt att ni är mycket uppmärksamma på symtom, låt hellre ditt barn stanna hemma en dag för mycket om du är osäker. Det är också allergitider vilket kan försvåra det hela. Om ditt barn får symtom som du misstänker är pollenallergi ska ditt barn stanna hemma och medicinera för sin allergi. Om symtomen försvinner kan barnet komma till skolan, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Om du har frågor kring symtom, testning eller liknande kan du läsa mer på 1177 Vårdguiden.

Pandemin är inte över. Vi behöver fortsätta att hålla i och hålla ut. Våra lärare och elever har hittat en väg att navigera i både närundervisningen och distansundervisningen. Det är häftigt och imponerande att se hur många nya lärsituationer som utvecklats under den här tiden och hur distansundervisningen gett oss nya insikter och kunskaper. Trots att det är en speciell tid är vi lyckligt lottade som får göra detta tillsammans med eleverna. Vi lär oss av varandra.

Jag vill också tacka för ert tålamod och förståelse. Det har varit snabba kast och information har kommit med kort varsel och jag vet att det inte alltid är lätt. Tack!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.