Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Maj 2021

Hej,

Tänk att det redan är maj. Om drygt en månad går våra elever på ett mycket välförtjänt sommarlov. Sommaren närmar sig och vi märker det inte minst på naturens förändringar i vår fina park. Nu njuter vi av lövsprickning, vitsippor och fågelsång.

Nya rekommendationer från Smittskydd Skåne - testning av asymtomatiska kontakter
Smittskydd Skåne har kommit med nya rekommendationer gällande testning vid smittspårning av nära kontakter i undervisningen. Om en elev eller medarbetare har varit i kontakt med en bekräftat smittad person och ingår i en smittspårning av asymtomatiska kontakter gäller följande:

  • Om en elev eller medarbetare konstateras smittad med covid-19 informeras de elever/vårdnadshavare som den eleven har varit i nära kontakt med i minst 15 minuter ackumulerat under 24h under den smittsamma perioden (inom 48 timmar innan första symtom / test) med nedanstående informationsblad.

Informationsblad: Information och instruktioner till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19

Om du får information om att ditt barn har varit nära någon som sedan bekräftats smittad med covid-19 ska ditt barn testas även om ditt barn är symtomfri. Testning rekommenderas för barn från 6 år och uppåt. Ditt barn får fortsätta att gå till skolan som vanligt så länge ditt barn är symtomfri.

Det är viktigt att att ni så fort som möjligt kontaktar mig eller ert barns handledare om ert barn testats positiv för covid-19, så vi kan påbörja smittspårning. Vid bekräftade fall som varit i verksamheten under smittsam period skickar jag som rektor ut information till berörda personer enligt Smittskydd Skånes rekommendationer för att alla snabbt ska kunna testa sig och för att vi då kan hjälpa till att förhindra att smittan att sprida sig. För att avgöra vilka elever och medarbetare som definieras som nära kontakter ber vi den bekräftat sjuka göra en lista på sina nära kontakter.

Närundervisning
På måndag den 10 maj har vi närundervisning för hela skolan. Vi har vidtagit några nya åtgärder för att minska trängsel och förhindra smittspridning utöver de vi redan haft. De nya åtgärderna är följande:

  • olika mattider för att minska trängsel i matkö och i matsalarna
  • alla raster ska tillbringas utomhus
  • morgonsamlingar och återsamlingar kan vara utomhus
  • tejpad stödlinje i trapphus och i lektionssalar för att hjälpa elever och personal att gå på rätt sida och sitta på rätt plats i klassrummen.

Det viktigaste är fortfarande att stanna hemma vid minsta symtom och tvätta händer och använda handsprit ofta. Handsprit står utplacerat i skolan för alla att använda. Vi kommer att gå igenom åtgärderna med eleverna och påminna dem ofta. Prata gärna om åtgärderna där hemma.

Kunskapsloppet 2021
Trots pandemi och nya restriktioner kommer vi att starta upp nästa vecka med att vi rör på oss vi tillsammans! Det traditionella Kunskapsloppet går av stapeln nästan som vanligt men med lite fler restriktioner. Det är en härlig tradition där vi både får umgås och röra på oss tillsammans. Vi hoppas på många gående, lufsande, joggande, springande elever och personal. Och kanske en och annan utklädnad! Eleverna har fått information om tider och förhållningssätt och den informationen, om den inte redan har nått er, kommer till er i fredagens veckobrev.

Vad händer i övrigt?
Det är lätt att glömma bort allt annat som händer när pandemin är så närvarande och tar upp mycket av vår tid. Men det händer mycket roligt på Kunskapsskolan i Lund.

  • Kunskapsskolan Lund är i regionsfinal i svenska i Språkolympiaden! Ett stort grattis till våra elever i årskurs 9 för deras fina prestation.
  • Vårt miljöråd medverkar i maj digitalt i upptakten till höstens Earth summit. Elever från Sverige och England medverkar och från oss kommer åtta elever att få samverka kring klimat- och miljöfrågor som senare i höst ska bli projekt på skolan för alla elever.
  • Elevrådet är i full färd att planera en temadag kring hälsa och välmående. Fokus ligger på hur vi mår bra i vardagen och temadagen kommer innehålla praktiska tips kring allt från vardagsmotion, stresshantering och avslappning till hur man är en bra kompis och värderingsövningar.

Det är inte för inte som jag känner en enorm stolthet över våra nyfikna, påhittiga och engagerade elever och alla lärare och övriga medarbetare som stöttar och hjälper dem framåt.

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.