Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Lund. För många av er vårdnadshavare är det första gången på Kunskapsskolan och för er andra så har ni hängt med ett tag. Välkomna!

Information och kontakt
För att komma i kontakt med oss på skolan finns det lite olika sätt. Lärarna har inga egna telefoner utan nås enklast via e-post. Alla på Kunskapsskolan Lund har e-postadress förnamn.efternam@kunskapsskolan.se och ni hittar all personal och kontaktuppgifter på vår hemsida kunskapsskolan.se/lund.

Vår koordinator Petra Forsman nås på 08-506 914 91. Där kan du lämna ett meddelande om hon inte kan svara. Petra nås också på 073-317 34 57.

Mig når ni på e-postadress asa.klein@kunskapsskolan.se eller på telefon 0733-15 75 29. Om jag inte har möjlighet att svara så lämna ett meddelande så ringer jag upp så fort tillfälle ges.

Varje vecka på fredagar skickar ditt barns handledare ut ett veckobrev med information om kommande vecka, saker som händer på skolan och vad som är på gång i årskursen. Jag skickar ut rektorsbrev under terminerna och berättar generellt vad som händer på skolan och om det är någon information som behöver nå alla vårdnadshavare.

Vi på Kunskapsskolan Lund
På Kunskapsskolan Lund är vi cirka 460 elever och 30 lärare fördelade på årskurs 4-9. Varje lärare på Kunskapsskolan är naturligtvis expert i sitt ämne men de är också personliga handledare till våra elever. En viktig roll för elevernas utveckling mot att äga sitt eget lärande och en roll som genomsyrar allt vi gör.

Vi vill alltid utvecklas och nå längre tillsammans med våra elever. I år arbetar vi på Kunskapsskolan med att ytterligare förstärka vår pedagogiska modell och stärka eleverna i våra egna verktyg såsom bland annat Kunskapsporten, Loggboken och vårt elevdokumentationssystem EDS. Arbetar vi tydligt med gemensamma verktyg blir helheten lättare att förstå och det egna ansvaret blir tryggare att utforska och lära sig. Det är också tydligt när vi tittar på resultatet från elevenkäten i våras att eleverna efterfrågar mer återkoppling, och att vi gör mer lika utifrån vår pedagogiska modell.

I våras gick våra nior ut med ett snitt på 250 i meritpoäng. Vi har 99% gymnasiebehörighet till de yrkesförberedande programmen och vi är otroligt stolta över våra nior som under ett annorlunda år tog sig igenom förändring och anpassningar samtidigt som de kämpade för att nå sina mål. Årets nior ligger redan nu, efter årskurs 8, nära ett snitt på 250 och vi vet att i sista årskursen i grundskolan händer det mycket i utvecklingen och i måluppfyllelsen och vi ser mycket fram emot att få vara med på deras resa detta sista år på Kunskapsskolan Lund.

Viktiga läsårsdatum
Den 16 och 17 augusti har vi välkomstsamtal för nya elever i årskurs 4 och 7 och utvecklingssamtal för elever i årskurs 5, 6, 8 och 9. Ni har blivit inbjudna av er handledare via mejl. Har ni inte lyckats få kontakt så skicka ett mejl till handledaren så hjälper de er.

Studiedagar och lov
23/9 Halv studiedag - eleverna slutar efter lunch
6/10 Hel studiedag - eleverna är lediga
1/11-5/11 Höstlov
14/12 Hel studiedag - eleverna är lediga
10-11/1 - utvecklingssamtal
31/1 halv studiedag - eleverna slutar efter lunch
21/2-25/2 Sportlov
23/3 halv studiedag - eleverna slutar efter lunch
11/4-15/4 Påsklov
2/6 - hel studiedag - eleverna är lediga
14/6 - skolavslutning

Föräldramöten och föräldraråd
Under året kommer vi att bjuda in till föräldramöten och föräldrautbildningar. På grund av rådande restriktioner och fortsatt pandemi får vi återkomma med datum och plats. Vi hoppas innerligt att vi kan få träffas på skolan igen! Vi kommer även återstarta vårt föräldraråd. Med en föräldrarepresentant från varje basgrupp träffas jag och biträdande rektor några gånger per år för att diskutera och titta på verksamheten tillsammans. Känner du redan nu att du är intresserad av att vara med i föräldrarådet kontaktar du ditt barns handledare.

Riktlinjer covid-19
Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte. Riktlinjerna gäller även vaccinerade medarbetare och elever.

Förebyggande åtgärder på skolan:

  • Vi samlar inte elever i större grupper inomhus i t.ex aulan
  • Vi ser över schemat för att minska trängsel så gott det går.
  • Vi placerar elever från samma basgrupp tillsammans i klassrummen.
  • Vi ser över möblering i lokalerna.
  • Eleverna har rast utomhus.
  • Information på skolan t.ex affischer om handtvätt, att hålla avstånd.
  • Vi har handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Det är alltid lika spännande och pirrigt att start upp ett nytt läsår. Det spelar ingen roll hur många gånger vi gör det. Att möta nya elever, deras förväntningar och förhoppningar och få lära känna och skapa Kunskapsskolan med dem är lika fantastiskt varje gång. Att återse gamla elever, se deras utveckling och fortsätta lära tillsammans längtar man efter hela sommaren.

Vi önskar er välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Lund!

Vänligen,
Åsa Klein
rektor Kunskapsskolan Lund

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.