Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

September 2021

Hej,

Nu börjar hösten verkligen göra sitt intåg men vi njuter fortfarande av varma och fina dagar här i parken. Det är många av våra elever och medarbetare som njuter av våra omgivningar och tar promenader i parken under raster. De yngre eleverna har i sin tur verkligen bott in sig på vår skolgård och det är härlig att se hur de använder den för lek och rörelse under rasterna.

Nu har vi varit igång i lite drygt en månad och det har varit en lugn och fin skolstart. Jag är mäkta imponerad av våra nya elever i årskurs 4 och årskurs 7 som tillsammans med sin handledare och sina lärare lär sig att använda loggbok, följa sina personliga scheman och lära känna Kunskapsskolan. Detsamma gäller våra “gamla” elever som med ett lugn och ett studiefokus visar vägen för sina kompisar. Det är en härlig stämning på skolan!

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Kunskapsskolan Lund - lokalt utvecklingsområde
Förutom utvecklingsarbetet mot 2025 arbetar vi här på Kunskapsskolan i Lund med lokala prioriterade områden för att utveckla och hela tiden lära oss nytt. Detta läsår lägger vi extra mycket fokus på att se till att alla våra delar i vår pedagogiska modell hänger ihop och att eleverna får hjälp och stöd i att se helheten. Vi vill att eleverna ska förstå hur veckomålen som vi skriver på måndagar sedan blir till dagsmål på morgonsamlingarna och hur dagsmålen sedan hjälper och stöttar i undervisning på workshop samt hur utvärderingarna på återsamlingarna hjälper både eleverna och lärarna att tillsammans arbeta mot elevernas måluppfyllelse. Vi ser det som länkar i en kedja eller pusselbitar i ett pussel där varje bit behövs för helheten ska fungera.

Vi arbetar också kontinuerligt med utvecklingsarbetet “Eleven i fokus”. Med utgångspunkt i eleverna i allt vi gör skapar vi relationer som i sin tur skapar förståelse för varandra och gör att vi kan arbeta tillsammans. Detta arbete sker på många olika plan: individuellt på bland annat ph-samtal, i grupp på basgruppssamlingar och i undervisning och i ett större generellt plan både med årskurser, elevråd, miljöråd men självklart också med våra medarbetare.

Skolan är en miljö där många olika personligheter möts och där det då och då uppstår konflikter. Våra elever är i en ålder där mycket händer, gränser testas och prövas och den personliga utvecklingen går fort. Det är en fantastisk tid. Vi är här och fångar upp dem och hjälper till med konflikter som uppstår under skoltid. Det är viktigt att när en konflikt uppstår, eller om man som elev upplever att man på något sätt utsatts, att man direkt går till en vuxen och berättar. På så sätt kan vi fånga upp eleven snabbt, utreda vad som hänt och hjälpa till. Vi följer alltid upp och utvärderar och tar med oss händelsen för att arbeta för trygghet och studiero på skolan.

Covid-19
Vi har tack och lov bara haft ett fall av covid-19 på skolan sedan skolstart och ett stort tack för att ni håller i och håller ut och att alla elever är hemma vid minsta symtom. Jag förstår att många av er undrar över vaccinering av 12- till 15-åringar och än så länge har vi inte fått någon information från kommunen kring detta. Jag informerar er så fort jag får informationen.

Informationsmöten och filmer
I höst hoppas vi på att vi kan få bjuda in till informationsmöten och visa upp vår verksamhet för de som är intresserade och nyfikna på vår skola. Det finns också informationsfilmer på vår hemsida kunskapsskolan.se/lund för dem som vill veta mer om hur vi arbetar och hur skolan ser ut. Har ni familj eller vänner som funderar på Kunskapsskolan tipsa dem gärna om våra möten och våra filmer!

Årskurs 9 och gymnasievalet
Årskurs 9 är i full gång med samtal med vår studie- och yrkesvägledare Madeleine. Behöver ni komma i kontakt med henne når ni henne på madeleine.sundback@kunskapsskolan.se. Samtalen är viktiga inför gymnasievalet för att få olika perspektiv och valmöjligheter men också att få stöd och hjälp i de funderingar man har inför ett beslut som för många känns stort och viktigt.

Föräldramöten och föräldraråd
Nu är föräldramötena igång. Vi vet att de är efterlängtade och efter ett mycket speciellt år är det härligt att få träffas igen. På föräldramötena kommer förfrågan om föräldrarådsrepresentant att komma upp. Tveka inte! Kom och var med i vårt föräldraråd! Och har vi tur kommer vi få träffas på riktigt nu under hösten. Det är tillsammans vi gör störst skillnad för våra barn.

Jag önskar er fina höstdagar framöver.
Vänligen,
Åsa

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.