Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Nu är vi igång igen! Det är så roligt att välkomna alla elever till skolan och se hur skolan fylls med liv och rörelse, skratt och förväntan. Välkomna också ni vårdnadshavare!

Vi har haft en fin uppstart och vi är i full gång med elevernas personliga schema, ph-samtal och att vänja oss vid nya tider efter semestern. Jag är alltid så imponerad av våra elever, både nya och gamla, hur de på olika sätt tar sig an sina personliga vägar, nya grupper och nytt schema. De hittar sina strategier och blir snabbt duktiga på att följa upp och utvärdera tillsammans med sin handledare och sedan ändra om det behövs.

I år är vi cirka 465 elever och 31 lärare. Vi välkomnar inte bara nya elever till skolan, vi välkomnar också några nya lärare till vårt härliga gäng: Ahmed som undervisar framför allt årskurs 5 i SO, svenska och svenska som andraspråk, Filip med matematik i årskurs 7-9, Amanda med svenska årskurs 7-9, Elvin med idrott och hälsa i årskurs 8-9, Margaretha med matematik, NO och engelska i årskurs 4 och Morti med engelska i årskurs 8. Ahmed och Filip är tillsvidareanställda medan Amanda, Elvin, Margaretha och Morti är vikarier för tjänstledighet och föräldraledighet. Våra elever har tagit emot dem med öppna armar och det är underbart att se hur snabbt vi skapar relationer i workshops och i de personliga samtalen.

Fokusområden
I år fortsätter vi bygga på vårt utvecklingsarbete kring undervisning och bedömning. En central del kommer att handla om den differentierade undervisningen som handlar om att undervisningen ska bestå av många olika varianter så att man kan få öva och visa sina kunskaper på många olika sätt. I det arbetet ligger också ett fokus på att använda EDS och elevernas loggbok för skriftlig återkoppling för att skapa tydlighet och struktur. Våra förstelärare tillsammans med ämneslagsledarna kommer leda det pedagogiska arbetet med våra fokusområden.

Resultat vårterminen 2022
Förra årets nior gick ut med ett meritvärde på 259 poäng. 98% av förra årets nior var behöriga till gymnasiet och det är vi mycket stolta över. Årets nior har också en hög behörighet med sig från årskurs 8 och vi ser att många elever redan nu har siktet inställt och vässar sina mål och strategier inför det sista året.

Ny läroplan
En stor förändring detta läsår är att vi från och med 1 juli har en ny läroplan och den medför vissa förändringar, framför allt i lärarnas bedömningsarbete. De tidigare kunskapskraven har bytts ut till kunskapskriterier och utifrån lärarens helhetsbedömning bedöms eleverna utifrån dessa kriterier. Det tidigare systemet med att alla kraven måste vara uppfyllda för ett visst betyg är borta. Vi har under tidigare läsår arbetat mycket med den nya läroplanen och kommer naturligtvis att följa upp arbetet även detta år.

Mobiltelefoner
En annan förändring som skett under sommaren är att det numera finns en lag kring användandet av mobiltelefoner i skolan. Utifrån den lagen, har vi på Kunskapsskolan i Lund tagit nya beslut kring mobiltelefoner. För högstadiet betyder det att eleverna får välja mellan att låsa in sina telefoner i sina skåp under lektionerna eller lämna in dem till läraren vid varje lektions början. Det är fortfarande inte tillåtet att använda sin telefon under undervisningstid och det innefattar också förflyttningstiden mellan lektionerna. Mobiltelefonerna får användas på raster på våning 1. Vi rekommenderar att mobiltelefonen är inlåst i skåpet under skoldagen. För mellanstadiet samlar vi in alla mobiltelefoner på morgonen och eleverna får tillbaka dem när skoldagen är slut.

Föräldramöten och föräldrautbildning
För nya vårdnadshavare erbjuder vi föräldrautbildning vid två tillfällen. Den 14 september för årskurs 4-6 och den 7 september för årskurs 7. Vid båda tillfällena har årskurserna också föräldramöte. Separat inbjudan kommer från arbetslagen! Årskurs 8 har föräldaramöte den 28 september och årskurs 9 har sitt föräldaramöte den 18 oktober och även där kommer tider och mer information från arbetslagen.

Den 29-30 september åker årskurs 7 på läger till Barnens by i Hästveda. Tillsammans med sina lärare och personal från skolan kommer de att få tillfälle att lära känna varandra ordentligt genom aktiviteter och trevligheter.

I år får vi äntligen, efter två år med restriktioner på grund av pandemin, öppna upp för prao igen. För årskurs 8 sker prao mellan den 21 och den 25 november och för årskurs 9 mellan den 5 och den 9 december. Eleverna får söka sina platser själva men vi hjälper självklart till med både tips och råd inför sökandet.

Nationella prov
Under årets nationella prov beviljas ingen ledighet. Vi har de muntliga nationella proven vecka 47 (21-25 november) för både årskurs 6 och årskurs 9. Övriga provdatum kan ni se på Skolverkets hemsida.

Föräldraråd
I varje basgrupp önskar vi en eller två representanter till vårt föräldraråd. Föräldrarådet träffas några gånger per år och diskuterar och reflekterar kring skolverksamheten. Önskar ni vara basgruppsrepresentant hör ni av er till ert barns basgruppshandledare. Föräldrarådet träffas första gången tisdag den 11 oktober klockan 17:30-18:30 här på skolan.

Och till sist påminner vi om att fortsätta vara uppmärksamma på förkylningssymtom och låt era barn stanna hemma om de är sjuka så hjälps vi åt att hålla nere smittspridning nu när alla är tillbaka efter semestrarna.

Vänligen,
Åsa Klein
Rektor Kunskapsskolan Lund

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.