Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Juni 2022

Hej,

Nästan en vecka har gått sedan eleverna gick på ett välbehövligt sommarlov. Det är något speciellt med skolavslutningar. Det ligger så mycket i luften: stolthet över det läsår som varit, förväntan och glädje inför sommarlov, ovisshet och nyfikenhet på det som ska komma till hösten.

Det har varit ett fint läsår där vi till sist kände att vi kunde andas ut efter pandemin. Många rutiner fick gå tillbaka till det vanliga och i en del fall fick vi lära nytt och skapa nya rutiner till det bättre. Vi har gått stärkta ur det här.

Läsåret 2021/2022
När jag ser tillbaka på läsåret som varit ser jag ett läsår där vi har haft en stark anda på skolan. En anda av att vilja förändra, påverka och bygga framtiden. Elevrådet och Miljörådet tillsammans med hela skolan arbetade för att vi skulle bli Grön Flagg-certifierade och precis innan skolavslutningen fick vi får certifiering.

Vi har i vår stora enkätundersökning sett att vi har elever som trivs. Vi trivs tillsammans. De personliga handledarna är viktiga personer för elevernas utveckling och de skapar förutsättningar för samtal, reflektion och utvärdering. Dessa delar tar sedan eleverna med sig in i sitt lärande, in i undervisningen där de plockas upp av ämneslärarna.

Föräldrarådet fick träffas igen och till hösten kommer vi att starta upp i full skala. Föräldrarådet är viktigt för oss och skolans utveckling, där diskuterar och reflekterar vi kring både det som sker på Kunskapsskolan i Lund men också kring skolfrågor i allmänhet.

Till slut fick vi också säga hej då till våra nior. Ett stort tack till er vårdnadshavare för alla dessa år! Det är alltid en så konstig blandning av vemod och glädje att vi skicka iväg våra elever mot framtiden. Vi önskar dem all lycka till!

Läsåret 2022/2023
Vi startar nästa läsår med utvecklingssamtal den 17 och 18 augusti. Tidsbokning skickas ut av basgruppshandledare. Första gemensamma skoldagen är fredag den 19 augusti.

Till hösten har vi två personalförändringar. Marie Jacobsson och Sara Warrant ger sig ut på nya äventyr och vi önskar dem all lycka till i framtiden. Till mellanstadiet välkomnar vi Ahmed Haidar och till högstadiet välkomnar vi Filip Svensson.

Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete och nästa år arbetar vi mot nya mål. Vårt arbete med hållbarhet går in i skolans alla delar och handlar inte enbart om klimat och miljö. Vi ser fram emot att tillsammans också få arbeta mer med social hållbarhet och hälsa och rörelse.

Till sist vill jag önska alla en härlig sommar och tack för ännu ett läsår!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.