Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

December 2022

Hej!

Mörker och kyla omsluter oss så här i slutet på terminen och i parken gnistrar träden och lyser upp för alla elever och medarbetare. De sista veckorna på terminen har varit intensiva. Årskurs 8 och årskurs 9 har varit ute på prao och på olika sätt fått uppleva arbetslivet. De har kommit tillbaka till skolan fulla med tankar och erfarenheter och de allra flesta har varit nöjda och har haft en fin prao-vecka.

Vi har genomfört de muntliga nationella proven i engelska, matematik och svenska/sva för årskurs 6 och årskurs 9 och det är härligt att se fina resultat och att våra elever är vana att diskutera, reflektera och argumentera med varandra. Att samarbeta, vara innovativ och visa handlingskraft är tre av våra framtidsförmågor som eleverna visar upp under de muntliga nationella proven, utöver sina ämneskunskaper.

Informationsmöte för nya elever
I januari fortsätter vi med informationsmöten för de elever som vill börja hos oss i årskurs 4 och årskurs 7 till hösten. Vi träffas den 18 januari klockan 18:00-19:30 eller den 26 januari klockan 18:00-19:30 på skolan. Där berättar vi om Kunskapsskolans arbetssätt och elever och lärare visar runt på skolan och svarar på frågor. Tipsa gärna vänner och bekanta om våra informationsmöten!

Betygssättning
Nu i slutet av terminen sätter lärarna i årskurs 6-9 betyg i de ämnen som lästs under hösten. Betygsprocessen pågår i stort sett hela tiden under terminen med bedömningar på olika arbetsområden, mitterminsuppföljningen i oktober och nu i slutet betygssättning i december. Efter betygssättningen analysera vi resultatet och ser hur de stämmer överens med elevens egna målsättning och på utvecklingssamtalet i januari pratar handledare och elev kring detta och ser om några förändringar ska göras. Ämneslagen tittar också på sin långsiktiga planering och ser huruvida något i undervisningen behöver revideras för att på bästa sätt kunna undervisa eleverna mot sin målsättning.

Medarbetarundersökning
Under hösten har vi genomfört vår stora medarbetarundersökning. Alla medarbetare på Kunskapsskolan svarar på olika frågor likt den stora enkäten för elever och vårdnadshavare på våren. Resultatet av medarbetarundersökningen analyseras av ledningsgruppen och presenteras på en arbetsplatsträff där medarbetarna tillsammans lyfter de frågor som vi behöver arbeta mer med. Därefter förankras olika arbetsprocesser som följs upp och utvärderas under vårterminen. Resultatet av arbetet under våren tas sedan med i nästkommande års Kvalitetsplan.

Julavslutning och terminsstart
Julavslutningen är onsdag den 21 december klockan 09.00-10.00. Fritidsklubben har inte öppet den dagen. Den 19 och den 20 december har vi olika sorters julmys på skolan och eleverna förbereder också sina utvecklingssamtal. Mer information och tider för utvecklingssamtalen får ni från handledaren.

Vi börjar vårterminen som vanligt med utvecklingssamtal den 9 eller den 10 januari. Skolstart för alla är onsdag den 11 januari klockan 08:15. Utskick kommer från handledarna kring bokning av utvecklingssamtalstider och har ni frågor kring utvecklingssamtalen kontaktar ni ert barns handledare.

Till sist önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år och tack för fint samarbete under terminen!

Vänligen,
Åsa

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.